На 10.11.2012 год. в Регионална библиотека „Захарий Княжевски” гр. Стара Загора стартира част от инициативите по проект „NELLII” за Централен югоизточен район.

Наименованието на проекта е абревиатура от Network for Effective Lifelong Learnig Initiatives and Information, а преведено на български: Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот.
Домакин на инициативата бе РИО – Ст.Загора.
Приветствие към участниците в проекта поднесе г-жа Нели Калнева - народен представител от Старозагорски многомандатен избирателен район.
Прочетен бе поздравителен адрес от областния управител г-н Недялко Недялков.
В програмата бе включен педагогически форум с участието на представители на издателство „Просвета”, Регионална библиотека „Захарий Княжевски”, вестник „Аз буки”, център за кариерно развитие, Държавен куклен театър, училища „Европа”, обсерватория „Юрий Гагарин”, Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите и др. Свои виждания за ролята и значението на ученето през целия живот споделиха  представители на СОУ „В. Левски”, гр. Ст.Загора и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сърнево.
С презентация „Учене през целия живот” г-жа Райна Димитрова – организационен  експерт в РИО – Ст.Загора, запозна присъстващите - зам. кмета на образованието на община Ст.Загора – г-жа Иванка Сотирова,  директори на училища, граждани, със същността на проекта и значението му за развитието на гражданското общество.
Мястото и ролята на професионалното образованието в област Стaра Загора бяха показани чрез участието на ПГ по облекло и хранене „Райна Княгиня” гр. Стара Загора, ПГ по ветеринарна медицина „Иван Павлов”, гр. Ст.Загора, ТГ „Княз Симеон Търновски”, гр. Ст.Загора, ПГ по селско стопанство, гр. Чирпан, ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък и Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък.
Нашето училище се представи с мулажно облекло и презентация.
Всички присъстващи на инициативата по проект „NELLII” се увериха, че ученето през целия живот е начин на мислене и кауза, която трябва да стигне до сърцето на всеки гражданин на Република България!
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Мобилност

Програма  „Учене през целия живот“

 ПРОЕКТ 2012-1-BG1-LEO  01- 06810 

"УСВОЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ В ТУРИЗМА"

 Партньорска организация:

Асоциация Knowledgegate, Никозия, Кипър

 

Проектът е за провеждане на учебни практики с ученици от 11 а и 11 б класове от ПГ по лека промишленост и туризъм, обучавани по специалностите „Организация на туризма и свободното време” и „Производство на кулинарни изделия и напитки” в гр. Пафос, Р Кипър от 01.04.2013 г. до 21.04.2013 г. в комплекса „StGeorge”.

На 31.10.2012 г., от 17:00 ч., в актовата зала на училището се проведе среща на ръководството на училището и учители, с одобрените ученици, които са включени в проекта, и техните родители. Присъстваха и представители на казанлъшката общественост.

Целта на срещата бе присъстващите  да се запознаят с екипа по проекта, резултатите по подбора на на ползвателите, със съдържателната част на обучението по езикова, педагогическа и професионална подготовка и графика на провеждането им, а също така и с работната програма по време на мобилността.

Резултатите от подбора на ползвателите са следните:

Заявления за участие в проекта ( и всички необходими документи) подадоха общо 12 ученици от 11 а и 7 ученици от 11 б клас. След проведеното на 25.10.2012 г. събеседване , комисията реши до езикова, културна и педагогическа подготовка да бъдат допуснати всичките 19 ученици. След провеждане на писмения и финалния устен изпит ще бъде сформирана група от 15 ученици и 2 ученици резерва.

Езиковата подготовка е с хорариум 100 часа и ще се осъществи от г-жа Ал. Александрова. Обучението ще завърши с провеждане на финален устен изпит и ще бъде удостоверено със сертификат за преминат езиков курс, издаден от ПГЛПТ.

Педагогическата подготовка е в рамките на 10 учебни часа и ще включва специфични особености и изисквания за работа и престой в чужбина; инструктаж за правилата и нормите на обслужване в ресторантьортвото, характерни за Кипър. Подготовката ще се проведе от г-жа М. Карастоянова и г-жа М. Чочева, със съгласуване с Knowledgegate.

Културната подготовка е в рамките на 10 часа и ще включва информация за културата, историята и бита на Р Кипър. Ще се акцентира на специфичните особености и комуникация в междукултурна среда.

На срещата бяха раздадени копия на работната програма по време на мобилността на всеки ползвател на  проекта.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 
Принтирай

 

 
 
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА ПО ТУРИЗЪМ
 
Проектът „Усвояване на съвременни професионални умения в туризма” по секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот” № 2012-1-BG1-LEO01-06810 е първи за Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък за мобилност на ученици и отразява стремежа на училището за достигане на съвременни европейски стандарти по професионално образование. Целта на проекта е съвместно с партньора KNOWLEDGEGATE Association, Nicosia, да се предостави на учениците възможност да доразвият уменията си в среда, характеризираща се с високи стандарти на работа по отношение на качество, технологии и традиции.
Целевата група са ученици от 11 клас на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, обучаващи се по професията „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време” и професия „Готвач”, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки".
Възползвайки се от програмата „Учене през целия живот” от  01. до 21.04.2013 год. след успешно положена в България езикова, културна и педагогическа подготовка 15 ученици ще имат възможност в Р Кипър да практикуват като помощник-сервитьори / бармани и помощник–готвачи.
Работната програма е изключително интензивна и разработена при максимална натовареност от 30 работни часа седмично.
За помощник–сервитьор / барман тя включва запознаване с обектите и тяхното оборудване, използване на ресторантски софтуер, атрактивно поднасяне на храни и напитки, обслужване на кетърингови събития и тържества и др.
За помощник–готвач – приготвяне на хранителни асортименти  и кулинарни изделия от средиземноморската кухня.
Така в реални условия учениците ще покажат придобитите професионални знания и компетенции, ще усъвършенстват чуждоезиковите умения и способности за екипна работа, ще опознаят различна култура и нрави – умения и качества, изключително важни за успешна кариера в сферата на туризма и услугите.
С реализирането на този проект Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък ще допринесе за подобряване качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение, за установяване на трайно международно сътрудничество между институциите и адаптиране  на образованието към очакванията на работодателите от община Казанлък и страната при тях да постъпят съвременно подготвени и способни кадри.
 
инж. Светлана Стоянова – ПДУПД в ПГЛПТ
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

На 24 април 2012 г. в камерната зала на Дома на културата „Арсенал” в гр. Казанлък, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ запозна казанлъшката общественост  с проведената от 4 до 18 февруари 2012 г. мобилност в Гранада, Испания.

          На организираната среща присъстваха всички преподаватели, участвали в мобилността по програмата ”Учене през целия живот”, секторна програма ”Леонардо да Винчи” на тема ”Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство”, директори на училища, членовете на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в града, представители на общинската администрация, печатни и електронни местни медии.

След встъпителните думи на директора на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ, гр. Казанлък инж. Рени Червенкова, чрез презентация на тема ”Възможности за усъвършенстване на професионалното образование по туризъм чрез добри европейски практики”, гостите успяха да усетят творческата атмосфера по време на обучението, да се удивят на културно-историческите забележителности и да се потопят  в завладяващия професионализъм на хотелиерите и ресторантьорите в Гранада. Проведена бе дискусия за бъдещото развитие на гр. Казанлък като желана туристическа дестинация, сътрудничеството между училища, работодатели и общинска администрация и други.

 За да не бъде приятното изживяване еднократно, всеки от присъстващите получи презентацията на магнитен носител и папка с рекламни материали.

 Впечатлени от красотите на Гранада и опита на испанците в сферата на туризма, гостите не скриха своите поздравления и пожелания за нови успехи.

Срещата завърши с кетъринг, организиран  с участието на учениците от ПГЛПТ и Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в гр. Казанлък и творчески разговор между участниците.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

В периода от 4.02.2012 година до 18.02.2012 година 10 – ма преподаватели по професионална подготовка, информационни технологии и чужди езици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък проведоха обучение по проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 на тема “Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” по програма “Учене през целия живот”, секторна програма “Леонардо да Винчи” във Висшия институт по туризъм “АЛМАТЕЯ” в гр. Гранада, Испания.

През двуседмичния си престой в Испания се запознахме с административното управление на провинция Гранада, видовете туристически продукти, които Гранада предлага на огромния туристопоток, образователната система на Испания и мястото на Центъра в нея, закона за туризма, модела на каталогизиране на туристическите обекти в Гранада. Изключително полезно за бъдещото развитие на ПГ по лека промишленост и туризъм бе представянето на системата „Wizig”, която “АЛМАТЕЯ” използува за онлайн обучение на възрастни.
Проведени бяха срещи с представители на общинска администрация и федерацията по хотелиерство и туризъм. Посетени бяха хотели, ресторанти, фирми за кетъринг, професионално училище по хотелиерство и ресторантьорство.

От Испания групата учители от ПГЛПТ се завърна със сертификати «EUROPASS MOBILITY” и с много идеи за бъдещото развитие  и утвърждаване на Казанлък като център на туризма, за ролята и мястото на бизнеса и  Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък, за възможността от учебната 2012/2013 година в ПГЛПТ да се извършва обучение по ІV степен на Професионална квалификация по професия  „Ресторантьор”, специалност „Организация и управление в ресторантьорството” за лица, завършили средно образование.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора