На 19.01,2012 г., от 18:00 ч.,  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, се проведе обучение във връзка с проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” към Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”. 

Предмет на занятието бе запознаването с основни изрази и конструкции от испанския език, като преподавателката по испански език г-жа Лиляна Крушева  изготви специално за проекта книжка  „Esto lo necesitas” –  т.е. най-необходимото от езика при едно пътуване до Испания. Екипът от 9-те преподаватели, бенефициент по проекта, освен това, прави и индивидуални усилия за усвояване на елементарни езикови умения, за да влезе в контакт с домакините.  

 


 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      На 12.12.2011 г., от 18:00 ч.,  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, се проведе обучение във връзка с проект 2011-1-BG1-LEО03-04849 на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” към Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”.

 
Предмет на занятието бе вторият модул от изготвената специално за проекта книга „Организиране на обучението на възрастни” от г-жа Р. Червенкова. Екипът от 9-те преподаватели, бенефициент по проекта, се запозна с особеностите при организиране на учебния процес при обучението на възрастни, с основните модели на комуникация, правилата и културата в процеса на обучението, както и с ролята на преподавателя за осигуряване на приятна среда на общуване за успешно обучение.
 
Модератор на обучението по втория модул бе отново г-жа Рени Червенкова, с което бе завършен прегледа на книгата  „Организиране на обучението на възрастни”. 
       
На всеки участник бе предоставено копие от книгата за самостоятелно  ползване.
 
 

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 На 07.12.2011 г., от 18:00 ч.,  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, се проведе обучение във връзка с проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” към Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”.

 

Предмет на занятието бе първият модул от изготвената специално за проекта книга „Организиране на обучението на възрастни” от г-жа Р. Червенкова. Екипът от 9-те преподаватели, бенефициент по проекта, се запозна с основните изисквания към организиране на обучението на възрастни, със специфични методи и техники за обучение и особености, които трябва да се имат предвид при провеждане на обучението с възрастни.

 

Информацията беше представена от г-жа Червенкова, която, освен теоретични постановки, сподели ценен професионален опит в областта на административното обслужване и методическо осигуряване на обучението.

 

Вторият модул от това обучение ще се състои на 12.12.2011 г. от 18:00 ч.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 На 22.11.2011 г., от 18:00 ч.,  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, се проведе обучение във връзка с проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство” към Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”. Екипът от 9-те преподаватели, бенефициент по проекта, се запозна с географското положение, климат,природни забележителности, население, административни области и икономика на Испания – страната, която ще посетят преподавателите и където ще се обучават от 05.02.2012 г. до 18.02.2012 г. Информацията, под формата на презентация, беше подготвена и представена от Станислав Георгиев, ученик от 12 а кл., с научен ръководител г-н Т. Башкехайов, учител по география и икономика.
 
На 29.11.2011 г., от 18:00 ч., се осъществи и представянето на втората презентация за историята и културата на Испания. Възможно най-подробна информация от дълбока древност до наши дни за етапите в развитието на страната, за културните влияния от различни етноси през вековете, изнесе пред своите колеги г-жа К. Семерджиева, преподавател по история и цивилизация.
Успоредно с това, деветимата преподаватели се занимават с изучаването на основни лексикални структури от говоримия испански език, за да могат да комуникират със своите колеги от страната на Дон Кихот, фламенкото и тореадорите.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

ПГ по лека промишленостп и туризъм, гр. Казанлък спечели проект 2011-1-BG1-LEO03-04849 по секторна програма „Леонардо да Винчи” на тема „Мобилност за преподаватели за подобряване на компетенциите за обучение на възрастни по ресторантьорство”.

Мобилността ще се проведе от 05.02.2012 год. до 18.02.2012 год. в Гранада, Испания.

Партньор по проекта е Центърът за висше образование в областта на туризма ALMATEA-e-Turisto Soluciones.

В групата са включени 9 учители по професионална подготовка с квалификация  по „Ресторантьорство”, „Туризъм” и  „Икономика”, „Чужди езици” и „Информационни технологии” и Директора на училището.

Подборът на  кандидатите бе осъществен от комисия, назначена със заповед на Директора, съобразно обсъдени и приети критерии, включващи професионална квалификация, новаторски стил на преподаване, комуникационни способности и умения за работа в екип, иновативност и отговорност, участия в училищни мероприятия, мотивация за участие в проекта и приложимост в работата, езикови и компютърни умения и др.

Целта на проекта е повишаване квалификацията на учители чрез усвояване на методи и добри практики за преподаване на възрастни и възможности за приложението на информационните и комуникационни технологии в обучението по професионална подготовка.

Програмата на мобилността включва срещи в центъра ALMATEA и запознаване със значението на туризма в Испания, Андалусия и Гранада, описание на обучението на лица, търсещи работа в Андалусия, структура на професионалното обучение, видове курсове по ресторантьорство, посещение на паметника на културата, съкровищницата на човечеството – Аламбра и др.

В резултат ще се повиши качеството на обучение чрез  прилагане на добрите европейски практики при провеждане на квалификационни курсове, ще се развият компетенциите на  учителите по методика на обучението на възрастни и ще се  подобрят информационните и чуждоезиковите им умения.

Това ще способства през учебната 2012/2013 г. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък,  да организира и проведе професионално обучение на възрастни след завършено средно образование за придобиване на ІV степен на ПГ по професия „Ресторантьор”, специалност „Организация и управление в ресторантьорството”.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора