На 14.11.2015г. в НГПИД "Акад. Дечко Узунов" се проведе уъркшоп по проект "Спортът за устойчиво развитие на Казанлък" с ученици от НГПИД и Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък.

   След като се определиха целите и задачите на проекта учениците сформираха два отбора /на "сините" и "оранжевите"/, като задълженията на всеки отбор ще се разпределят на креативни и технически умения. Бяха избрани отговорници да координират изпълнението на дейностите по проекта.

   

 

     

   Денят премина сред много забавления и емоции - ръководителите на проекта бяха подготвили интересни и разнообразни ролеви игри за опознаване и сплотяване на участниците.

   

Екипът на КСП 'Свободен елемент' има удоволствието да обяви резултатите на класираните участници по проект 'Спортът за устойчиво развитие на Казанлък' финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г.

Втората среща по проекта ще се проведе на 14.11.2015г. в зала на НГПИД "Акад. Дечко Узунов" от 10ч. Ще бъдат представени всички партньори-участници от НГПИД и ПГЛПТ, ще се проведат интересни и сплотяващи колектива занимания и ще бъдат разпределени задачите за изпълнение на проекта.

Харесайте фейсбук страницата на проекта - https://www.facebook.com/sportinkazanlak

Заповядайте и се веселете!

 

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (Одобрени кандидати -пглпт.pdf)Участници[ПГЛПТ]

Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Организация изпълнител: СНЦ Клуб за спортни приключения  „Свободен елемент”. Партньори за включване в проектните дейности:

-        15 ученика от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

-        15 ученика от НГПИД „Акад.Д.Узунов“, гр. Казанлък

                На 14.10.2015 г. в  ПГ по ЛПТ се проведе първата информационна среща между ръководителите на клуба и учениците за представяне на целите и дейностите по проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък".

Целта е да се стимулира физическата активност у младите и въвличане на местните власти за благотворно влияние върху здравословното състояние и повишаване знанията за отговорно отношение към природата.

Предстоящи  дейности, които са заложени:

Ø  Уъркшоп с всички ученици за идентифициране на целите и разпределяне на отговорностите;

Ø   Проучване и събиране на информация за спортовете на открито на територията на Казанлък и региона;

Ø  Изработване на интерактивна карта с места за спорт и активности;

Ø  Младежка кръгла маса;

Ø  Демонстрационно пътуване с каяци и велосипеди в околностите на язовир Копринка.

 

Успех и ползотворна работа!

ПГ по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък спечели проект по програма „Еразъм+“, дейност „Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение“.

Партньор по проекта на гимназията е италианския акредитиран обучаващ център SISTEMA TURISMO S.R.L., който промотира, организира и управлява образователни програми за ученици, обучителен персонал, млади хора на пазара на труда и др. от цяла Европа.

Насочихме се към Италия, тъй като е туристическа дестинация с доказани традиции и опит. Традициите в подготовката на кадри в областта на туризма и изградената система на сътрудничество между училищата  и бизнеса са силно мотивиращ фактор, който повлия на избора ни на дестинация – гр.Римини, разположен на Адриатическия бряг, перла в короната на Италианската ревиера, известен като „Ибиса на Адриатика“.

Целта на проекта е:

1.      Проучване на Европейското сътрудничество – училище – бизнес при подготовка на кадри във връзка с въвеждането на дуалното обучение с цел подготовка на кадри, конкурентноспособни на българския и европейския пазари на труда.

2.      Повишаване на мотивацията, личностното и професионалното израстване и кариерно развитие на учениците.

3.      Прилагане на иновативни методи на преподаване за развитие на европейското измерение на професионалната подготовка.

4.      Степен на участие на бизнеса при разработване  на УУП и учебни програми.

5.      Развитие на европейски партньорства за въвеждане на добри практики и постигане на високо качество на професионална подготовка.

Бенефициент на проекта са 9 учители по професионална подготовка, чужд език по професията и ИТ, които в периода от 03.04.2016г. до 10.04.2016г., съгласно подписаната работна програма ще посетят и ще се запознаят с организацията и обслужването в хотели, с новите тенденции в областта на храненето, участието на бизнеса при  разработване на учебни програми, избор на ученици за работа, ще се  запознаят с дейността на туристически агенции и института по туризъм в гр.Римини. 

       Придобитите знания, професионални компетенции, личностното израстване и кариерно развитие на учителите от гимназията ще допринесе  за издигане авторитета на ПГЛПТ и подготовката на мобилни специалисти за непрекъснато растящите изисквания на туристическия бизнес.

    

      Успешна учебна практика в Кипър проведоха ученици от ПГЛПТ

   За втора поредна година ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм проведоха производствена си практика в Република Кипър. От 14 юли до 4 август 2014г. те имаха възможността да практикуват в комплекс „Свети Георги”, град Пафос. През миналата година гимназията беше одобрена като бенефициент и реализира проект “МОДЕРНИ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА”, по програма “Учене през целия живот”, Секторна програма “Леонардо да Винчи”, Дейност “Мобилност”, Първоначално професионално обучение  (IVT). Партньор на гимназията от кипърска страна е Асоциация „Knowledgegate”.Участници в практиката бяха 13 ученици от специалност “Кетъринг” и 2 от специалност“Производство на кулинарни изделия и напитки”, с придружаващи учители – Милена Карастоянова – старши учител по професионална подготовка и Йорданка Неделчева – старши учител по английски език. Учебната практика се проведе в четиризвездния  хотелски комплекс “Свети Георги” в гр. Пафос, Република Кипър. На финала на проекта бе проведена заключителна среща. На срещата бяха отчетени резултатите и бе направен анализ  на изпълнението му. „Проектът е на стойност 37 320 евро, като целта му бе повишаване качеството на  професионалната подготовка на учениците, обучавани в професионалната гимназия в сферата на туризма. Придобитите компетенции в практическото обучение в Република Кипър бяха признати със Сертификат Европас Мобилност и Референция от Генералния мениджър на хотел “Свети Георги”. Мястото, където бяха настанени учениците обслужва около 500 души, туристи от Западна Европа и Русия, което предполага едно много добро владеене на професионални компетенции в сферата на обслужването и добра комуникация на английски език. Мениждърите на комплекса запознаха учениците с основните им задължения и норми за добро поведение и обслужване. На практикантите бяха определени индивидуални работни места, персонални наставници и раздаден график за работа.

Подкатегории

Да направим училището привлекателно за младите хора