Заповед № РД09-2133/ 28.08.2020 г. 

за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността

за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година

 

Дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

през учебната 2020/2021г.

 За лица, придобили право да положат държавните изпити преди учебната 2020/2021г.:

 • сесия януари – за първа, втора трета и четвърта степен - 21.01.2021г.

За лица, придобили право да положат държавните изпити преди и през учебната 2020/2021г.:

 •  сесия юни-юли
  • за втора,трета и четвърта степен – 04.06.2021г.
  • за първа степен –  19.07.2021г
 •  сесия  септември
  • за втора,трета и четвърта степен – 09.09.2021г.
  • за първа степен –  09.09.2021г
Прикачени файлове:
Свали този файл (График ДКИ_теория и практика.pdf)График ДКИ_теория и практика.pdf[График ДКИ_теория и практика]