ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ

Антони
Илиев
Директор
инж. Светлана
Стоянова
Заместник - директор, учебно-производствена дейност
 Гергана
Томова
 Заместник - директор по учебната дейност

  Преподаватели в ПГЛПТ за учебната 2021/2022г.

       ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПРЕПОДАВАН ПРЕДМЕТ

             

Антони

Илиев

Старши учител, практическо обучение

              

Светлана

Стоянова

Старши учител, Информационни технологии

             

Гергана

Томова

Старши учител, Английски език

         

Мая

Глушкова

Старши учител, Български език и литература

            

Диана

Хаджиатанасова

Старши учител, Български език и литература

         

Димитър

Спасов

Старши учител, Английски език

      

Стефка

Станчева

Учител, Немски език

            

Александра

Александрова

Старши учител, Английски език

              

Валентина

Калчева

Старши учител, Английски език

                

Недялка

Георгиева

Старши учител, Математика

 

Кристина

Демирева

Учител, Информационни технологии

               

Гергана

Тенева

Старши учител, Физика и Математика

           

Катя

Семерджиева

Старши учител, История и цивилизация

               

Тина

Янева

Учител, Философия

           

Тома

Башкехайов

Старши учител, География и икономика

             

Невена

Кехайова

Старши учител, Биология и здравно образование,
 Химия и опазване на околната среда

             

Милена

Генева

Учител, Изобразително изкуство

                 

Стефан

Делиганев

Учител, Музика

              

Владимир

Ралев

Учител, Физическо възпитание и спорт

                

Симеон

Кушев

Старши учител, Физическо възпитание и спорт

               

Петя

Гайтанджиева

Учител, теоретично обучение

            

Румяна

Станева

Старши учител, практическо обучение

               

Иванка

Джонджорова

Старши учител, теоретично обучение

             

Мария

Чочева

Старши учител, практическо обучение

               

Ивелина

Атанасова

Учител, практическо обучение

               

Наталия

Добрева

Старши учител, практическо обучение

            

Корнелия

Владева

Старши учител, теоретично обучение

                

Красимир

Цоников

Учител, теоретично обучение

         

Нели

Добрева – Налбантова

Учител, теоретично обучение

 

Персонал

длъжност

1

Камен

Кушлев

Главен счетоводител, бюджетен

2

Цветелина

Дочева

Счетоводител, оперативен

3

Цветалина

Виткина

Технически секретар

4

Мартин

Папазов

Работник поддръжка на сгради

5

Груйчо

Христов

Работник поддръжка

6

Мирчо

Ченалов

Работник поддръжка

 

 

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм разполага със съвременна материална база, която се стремим ежегодно да разширяваме и модернизираме.

 

Сградата на ПГЛПТ  разполага с 20 учебни стаи и кабинети, изцяло e санирана, газифицирана и с нова дограма на прозорците. Училището разполага с:

 

 

 

Компютърни кабинети

За учебни цели са обзаведени три компютърни кабинета. Във всички кабинети и класни стаи са монтирани мултимедийни системи. В сградата е изградена безжична интернет връзка, което дава възможност на учителите да прилагат интерактивни методи на обучение.

 

 

 

В централното фоайе е разположена видеостена, на която се излъчват специални учебни програми.

 

Иновативен кабинет по туризъм – Най-новият в ПГЛПТ. Той е изграден за нуждите на учениците в направление „Туризъм“.

 

Две модернизирани учебни кухни и учебен бар със зала за сервиране.

 

Училищен микробус за нуждите на учебните практики, състезания и екскурзии.

 

Физкултурен салон и фитнес зала. Спортна площадка с няколко игрища.

 

На разположение на учениците е библиотека, която непрекъснато се обновява с художествена и научна литература

 

Училищен парк, който днес разполага с над 150 дървета от 27 вида. Традиция в гимназията е почистването, опазването, обогатяването и поддържането на училищния парк. Така освен формирането на трудови навици, у учениците се възпитава любов към природата и осъзнаване на значимостта на всяко живо същество в нея.

 

Модерната материално-техническа база позволява формирането на активни, самостоятелни и отговорни личности. Във всяка класна стая има компютър с необходимите за отделните дисциплини периферни устройства и достъп до интернет. Това позволява учениците да са активната страна в учебно-възпитателния процес. Под вещото ръководство на квалифицирания педагогически колектив се развиват интелектуалните и творческите заложби на будните любознателни ученици.

 

С цел осигуряване безопасността на учениците, сградата на училището е оборудвана с  камери и се осъществява непрекъснато видеонаблюдение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ПО ДАТИ

• 08.10.1964 г. с Постановление № 31 на Министерството на народната просвета и Комитета по лека промишленост в град Казанлък се разкрива Професионално - техническо училище по текстил. Разкрити са три паралелки по специалностите: „Камгарно предачество“, „вълнено тъкачество“ и „Апретура и багрене“. "

За директор е назначен Петко Желев.

• 06.06.1966 г. Направена е първата копка на новата училищна сграда.

• 05.12.1968 г. – учебните занятия вече се провеждат в новата училищна сграда.

• 01.09.1969 г. Професионално - техническо училище по текстил се преобразува в Средно професионално - техническо текстилно училище и приема за свой патрон Дончо Бояджиев - антифашист от Мъглиж.

• Юни 1975 г. поставя се началото на 10-годишна съвместна дейност с Държавното професионално-техническо училище № 11 от град Минск, Беларус.

• 20.07.1982 г.  направена е първата копка на учебна-спортно туристическа база в местността „Бедек“, североизточно от връх Бузлуджа.

• септември 1983 г. – приет е първият випуск УПК по специалност „Оператор в шевното производство“.

• 1985/1986 г. учебната година започва с изграждане на училищен парк. Днес има над 150 дървета от 27 вида. По-интересни и редки са: гигантска секвоя, хималайски кедър, ливански кедър, тис, сребърна смърч и др. В парка има благоприятни условия за живот популация на катерици. За тях и за учениците с птици се поставят хранилки и къщи.

• 1987 г. разкрита е първата паралелка техникум по специалност  „Технология на тъкачеството и поддържане на тъкачна техника“

• 1994 г. полагат се основите на обучение на ученици по специалност „Мениджмънт в хотелиерството“.

• 28.08.1995 г., за директор на училището е назначен инж. Рени Генчева Червенкова.

• 02.04.1996 г. Средно професионално училище по текстил се преобразува в Техникум по текстил, а година по-късно се преименува в Техникум по лека промишленост.

• 2001 г. стартира обучението на първия випуск с прием след завършен седми клас по „Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения“.

• 2002 г. спечелен е проект по програма ФАР „Обновяване на институциите за професионално образование“ за Южен Централен район. В резултат на това е подобрена и подновена материално-техническата база.

• 2003 г. училището е преименувано на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм.

• юни 2007 г. са изградени кабинет по барманство и учебно-тренировъчна фирма.

• септември 2007 г. спечелен проект за подобряване на материално-техническата база и е изградена фитнес зала

• 2007 г. със заповед на МОН училището става второто в страната, което има право да провежда обучение по професия „Ресторантьор“, специалност „Организация и управление в ресторантьорството“ за придобиване на IV-та степен на професионална квалификация.

• 11 май 2010 г. тържествено е отбелязана 45-годишнината на училището с изцяло обновена учебна мебел във всички кабинети, открита е музейна сбирка и е изграден кът на славата.

• септември 2011 г. изграден е съвременен интерактивен кабинет по икономика

• септември 2012 г. открит е нов кабинет по сервиране и барманство, изграден с помощта на казанлъшки фирми.

• 2011 г. стартира обучението на първия випуск с прием след завършен седми клас по специалността „Икономика и мениджмънт“.

• 2012-2020 г. - работа в училище по европейски проекти в партньорство с Испания, Кипър, Турция, Румъния, Полша, Англия и Франция, Италия.

• 2014 г. - изграден е втори комплекс по хранене на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ схема „Развитие на професионалното образование и обучение в тясно сътрудничество с бизнеса“

• 08.2016 г. за директор на училището е назначен Антони Илиев

• 2018г. Училището е изцяло санирано. Въведен е едносменен режим на обучение.

• 2019 г.- стартира обучението на първият випуск с прием след завършен седми клас по специалност „Електронна търговия“. Открити са Интерактивен кабинет по туризъм и е реновирана учебната кухня-Кабинет №16

• 2020 г. –ПГЛПТ отбелязва 55-та си годишнина.

Днес в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък се обучават ученици в дневна и самостоятелна форма в следните специалности:

 

- „Електронна търговия“

- „Икономика и мениджмънт“

- „Бизнес администрация“

- „Организатор в хотелиерството“

- „Администратор в хотелиерското обслужване“

- „Екскурзоводско обслужване”

- „Кетъринг”

- „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”