ГРАФИК

за провеждане на Общински кръг на олимпиади

за  учебната  2021/2022  година

 

Учебен предмет

Дата на провеждане

Начален час

Масто на провеждане

Продължителност

1.Английски език –    8.кл.

10.01.2022г.

14:40

каб. № 4

4 астрономически часа

2.Английски език – 9.кл.

10.01.2022г.

14:40

каб. № 5

4 астрономически часа

3.Английски език –    10.кл.

10.01.2022г.

14:40

каб. № 4

4 астрономически часа

4.История и цивилизации

12.01.2022г.

14:40

каб. № 4

3 астрономически часа

5.География и икономика – 8 клас

13.01.2022г.

14:40

каб. № 4

2 астрономически часа

6.География и икономика – 9 и 10 клас

13.01.2022г

14:40

каб. № 5

2 астрономически часа

7.Физика

14.01.2022г.

14:40

каб. № 4

4 астрономически часа

8.Биология и ЗО

18.01.2022г.

14:40

каб. № 5

4 астрономически часа

9.Философия

19.01.2022г.

14:40

каб. № 5

4 астрономически часа

10.БЕЛ – 8,9, и 10 клас

20.01.2022г.

14:40

каб. № 5

3 астрономически часа

11.БЕЛ – 11 и 12 клас

20.01.2022г

14:40

каб. № 4

4 астрономически часа