Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021г. –01.11.2021г. вкл. есенна

24.12.2021г. –03.01.2022г. вкл.коледна

01.02.2022г.междусрочна

01.04.2022г. –10.04.2022г. вкл. пролетна за І –ХІ клас

07.04.2022г. –10.04.2022г. вкл.пролетна за XII клас

2.Неучебни дни

18.05.2022г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2022г.втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022г.неучебен, но присъствен ден за училищни,  просветни и културни дейности

14.06.2022г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VIIи на Х клас

16.06.2022 г.изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

02.02.2022г. I –ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

12.05.2022г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

 

30.06.2022г.VII–ХІ клас (18 учебни седмици+ 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

Прикачени файлове:
Свали този файл (zap1804_grafik-uchebno-vreme_310821 (1).pdf)zap1804_grafik-uchebno-vreme_310821 (1).pdf[ ]