Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през втория учебен срок на учебната 2020 / 2021 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 а клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

01.06.

2

Английски език

04.02.

17.02.

 

 

 

 

04.06.

3

Математика

 

 

 

 

 

 

09.06

4

Физика

 

 

26.04.

 

07.06

 

 

5

Биология и ЗО

25.02.

 

22.04.

 

24.06

 

6

Химия и ООС

 

10.03.

 

26.05.

 

 

 

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 б клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

01.06.

2

Английски език

17.02.

24.03.

27.04.

 

 

27.05.

3

Математика

 

 

 

 

 

 

09.06.

4

Физика

 

 

26.04.

 

07.06.

 

 

5

Биология и ЗО

26.02.

 

23.04.

28.05.

 

 

6

Химия и ООС

 

04.03.

 

 

03.06.

 

 

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

8 в клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

02.06.

2

Английски език

08.02.

10.03.

 

 

 

05.05

3

Математика

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.

4

Физика

 

 

29.04.

 

10.06.

 

 

5

Биология и ЗО

26.02.

 

23.04.

28.05.

 

 

6

Химия и ООС

 

04.03.

 

 

03.06.

 

 

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

9 а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

26.02.

12.03.

28.04.

 

11.06.

26.05.

2

Английски език

 

05.03.

 

 

 

04.06.

3

Немски език

 

16.03.

 

 

 

 

11.05.

4

Математика

18.02.

25.03.

 

 

12.05.

 

10.06.

5

Физика

 

 

21.04.

 

02.06.

 

 

6

Биология и ЗО

 

30.03.

 

 

22.06.

 

7

Химия и ООС

 

 

29.04.

28.05.

 

 

 

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

9 б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

02.06.

2

Английски език

 

26.03.

 

 

 

28.05.

3

Немски език

 

10.03.

 

 

 

 

12.05.

4

Математика

19.02.

 

02.04.

13.05.

 

 

10.06.

5

Физика

 

 

26.04.

 

07.06.

 

 

6

Биология и ЗО

 

29.03.

 

 

21.06.

 

7

Химия и ООС

 

 

29.04.

 

04.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

9 в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

26.02.

12.03.

28.04.

 

04.06.

26.05.

2

Английски език

 

25.03.

 

 

 

27.05.

3

Немски език

 

16.03.

 

 

 

 

11.05.

4

Математика

19.02.

 

01.04.

18.05.

 

 

10.06.

5

Физика

 

 

27.04.

 

08.06.

 

 

6

Биология и ЗО

 

30.03.

 

 

22.06.

 

7

Химия и ООС

 

 

22.04.

 

 

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

10 а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

25.02.

18.03.

20.04.

 

 

27.05.

2

Английски език

 

16.03.

 

 

 

01.06.

3

Немски език

 

12.03.

 

 

 

 

14.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

 

03.06.

5

Физика

 

 

10.03

 

17.05.

 

 

6

Биология и ЗО

 

24.03.

 

 

14.06.

 

7

Химия и ООС

12.02.

 

 

 

11.06.

 

 

 

 

 

 

по ред

 

Учебен предмет

 

10 б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

25.02.

18.03.

20.04.

 

 

27.05.

2

Английски език

 

23.03.

 

 

 

01.06.

3

Немски език

 

19.03.

 

 

 

 

12.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

 

03.06.

5

Физика

 

12.03.

 

 

20.05.

 

 

6

Биология и ЗО

 

11.03.

 

 

10.06.

 

7

Химия и ООС

12.02.

 

 

 

11.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

26.02.

 

 

 

 

26.05.

2

Английски език

 

17.03.

 

 

 

12.05.

3

Немски език

 

 

 

 

 

 

17.05.

4

Математика

 

 

 

 

 

 

07.06.

5

Физика

 

10.03.

 

28.05.

 

 

 

6

Биология и ЗО

 

15.03.

 

 

14.06.

 

7

Химия и ООС

12.02.

 

 

 

11.06.

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

26.02.

12.03.

23.04.

 

14.06.

17.05.

2

Немски език

 

 

 

 

 

 

14.05.

3

Английски език- ЧЕП

25.02.

 

 

 

 

 

27.05.

4

Математика

 

 

 

20.04.

 

 

04.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

23.02.

09.03.

20.04.

 

14.06.

17.05.

2

Немски език

 

 

 

 

 

 

11.05.

3

Математика

 

 

 

 

 

 

03.06.

4

ЧЕП – англ.език

 

01.03.

 

 

 

31.05.

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11 в  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

23.02.

09.03.

20.04.

 

14.06.

17.05.

2

Немски език

 

 

 

 

 

 

10.05.

3

Математика

 

 

 

 

 

 

03.06.

4

ЧЕП – англ.език

 

02.03.

 

 

 

01.06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

12 а  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Български език и литература

 

 

 

 

 

19.04.

2

Математика

 

 

 

 

 

 

14.04.

3

ЧЕП-англ.език

 

 

21.04.

 

 

31.03.

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

12 б  клас

 

 

II

III

IV

V

VI

класна работа

1

Бълг. език и лит.

 

 

 

 

 

19.04.

2

Математика

 

 

 

 

 

 

14.04.

3

ЧЕП-англ.език

 

 

12.04.

 

 

29.03.