ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 04.01.2021г. до 29.01.2021г.; априлска: от 12.04.2021г. до 29.04.2021г.

 

 

 

Професия: „Готвач“,

 

Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

 

По учебен план от 2004г

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

XI клас

XII клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2021

 

06.01.2021

 

2.

I чужд език - английски език

08.01.2021

 

-

-

3.

Математика

 

07.04.2021

 

07.04.2021

4.

История и цивилизация

18.01.2021

 

-

-

5.

Философия

13.01.2021

 

-

-

6.

Свят и личност

-

-

13.01.2021

 

7.

Физическо възпитание и спорт

 

08.04.2021

 

08.04.2021

8.

Икономика

-

-

15.01.2021

 

9.

Чужд език по професията - английски

 

06.04.2021

 

06.04.2021

10.

Счетоводство и отчетност в туризма

 

13.04.2021

-

-

11.

Отчетност на фирмата

-

-

 

19.04.2021

12.

Технология на кулинарната продукция

11.01.2021

 

11.01.2021

 

13.

Сервиране

19.01.2021

 

-

-

14.

Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

14.01.2021

 

14.01.2021

 

15.

Учебна практика - Сервиране

20.01.2021

 

-

-

16.

Производствена практика

 

23.04.2021

 

23.04.2021

17.

ЗИП - БЕЛ

 

15.04.2021

 

15.04.2021

18.

ЗИП - Философия

-

-

07.01.2021

 

19.

ЗИПП – Сервиране

 

16.04.2021

--

-

20.

ЗИПП – Учебна практика – Технология на кулинарната продукция

-

-

 

20.04.2021

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 04.01.2021г. до 29.01.2021г.; априлска: от 12.04.2021г. до 29.04.2021г

 

 

 

Професия: „Ресторантьор“,

 

Специалност: „Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечения“

 

По учебен план от 2009г.

 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

XI клас

XII клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2021

 

06.01.2021

 

2.

I чужд език - английски език

08.01.2021

 

-

-

3.

Математика

 

07.04.2021

 

07.04.2021

4.

История и цивилизация

18.01.2021

 

-

-

5.

Философия

13.01.2021

 

-

-

6.

Свят и личност

-

-

13.01.2021

 

7.

Физическо възпитание и спорт

 

08.04.2021

 

08.04.2021

8.

Предприемачество

15.01.2021

 

-

-

9.

Чужд език по професията - английски

 

06.04.2021

 

06.04.2021

10.

Счетоводство и отчетност в туризма

 

10.04.2021

-

-

11.

Професионална етика и туристическо поведение

 

21.04.2021

-

-

12.

Маркетинг в туризма

 

21.04.2021

-

-

13.

Мениджмънт в туризма

-

-

 

21.04.2021

14.

Технология на кулинарната продукция

11.01.2021

 

11.01.2021

 

15.

Сервиране и барманство

19.01.2021

 

19.01.2021

 

16.

Сомелиерство

-

-

 

16.04.2021

17.

Отчитне на ресторантьорската дейност

-

-

 

19.04.2021

18.

Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

 

14.01.2021

 

14.01.2021

 

19.

Учебна практика – Сервиране и барманство

 

20.01.2021

 

20.01.2021

 

20.

Учебна практика – Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечения

-

-

 

22.04.2021

21.

Учебна практика – Сомериерсатво

-

-

 

21.04.2021

22.

Производствена практика

 

23.04.2021

 

23.04.2021

23.

ЗИП - БЕЛ

 

15.04.2021

 

15.04.2021

24.

ЗИП – Биология и ЗО

-

-

07.01.2021

 

25.

ЗИПП – Технология на кулинарната продукция

12.01.2021

 

-

-

26.

ЗИПП – Учебна практика - Технология на кулинарната продукция

-

-

15.01.2021

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 04.01.2021г. до 29.01.2021г.; априлска: от 12.04.2021г. до 29.04.2021г 

 

Професия: „Ресторантьор“,

 

Специалност: „Кетъринг“

 

По учебен план от 2018г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

VIII клас

IX клас

X клас

януарска

априлска

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2021

 

06.01.2021

 

06.01.2021

 

2.

Английски език

08.01.2021

 

08.01.2021

 

08.01.2021

 

3.

Немски език

-

-

20.01.2021

 

20.01.2021

 

4.

Математика

 

07.04.2021

 

07.04.2021

 

07.04.2021

5.

Информационни технологии

 

12.04.2021

 

12.04.2021

 

12.04.2021

6.

Истории и цивилизации

18.01.2021

 

18.01.2021

 

18.01.2021

 

7.

География и икономика

07.01.2021

 

07.01.2021

 

07.01.2021

 

8.

Философия

13.01.2021

 

13.01.2021

 

13.01.2021

 

9.

Биология и здравно образование

 

15.04.2021

 

15.04.2021

 

15.04.2021

10.

Физика и астрономия

 

16.04.2021

 

16.04.2021

 

16.04.2021

11.

Химия и опазване на околната среда

 

20.04.2021

 

20.04.2021

 

20.04.2021

12.

Музика

21.01.2021

 

21.01.2021

 

21.01.2021

 

13.

Изобразително изкуство

 

22.04.2021

 

22.04.2021

 

22.04.2021

14.

Физическо възпитание и спорт

 

14.04.2021

 

14.04.2021

 

14.04.2021

15.

Здравословни и безопасни условия на труд

-

-

22.01.2021

 

-

-

16.

Предприемачество

15.01.2021

 

-

-

-

-

17.

Икономика

-

-

-

-

15.01.2021

 

18.

Гостоприемство в туристическата индустрия

12.01.2021

 

12.01.2021

 

12.01.2021

 

19.

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг

-

-

-

-

11.01.2021

 

20.

Безопасност и долекарска помощ при кетърингово събитие

-

-

-

-

 

19.04.2021

21.

Отчетност и работа с документи

-

-

 

19.04.2021

-

-

22.

Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга

-

-

15.01.2021

 

-

-

23.

Сервиране – РПП

19.01.2021

 

19.01.2021

 

-

-

24.

Материалознание на хранителните продукти - РПП

 

19.04.2021

-

-

-

-

25.

Учебна практика - Кулинарни изделия и напитки за кетъринг

14.01.2021

 

-

-

14.01.2021

 

26.

Учебна практика – Сервиране - РПП

 

21.04.2021

 

21.04.2021

 

21.04.2021

27.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии - РПП

-

-

14.01.2021

 

-

-

28.

Технологично обзавеждане - РПП

-

-

11.01.2021

 

-

-

29.

Дизайн на ястия

-

-

 

23.04.2021

-

-

30.

Производствена практика

-

-

-

-

 

23.04.2021

 

  

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 04.01.2021г. до 29.01.2021г.; априлска: от 12.04.2021г. до 29.04.2021г

 

Професия: „Ресторантьор“,

 

Специалност: „Кетъринг“

 

По учебен план от 2017г.

 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

X клас

XI клас

януарска

априлска

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2021

 

06.01.2021

 

2.

Чужд език – Английски език

08.01.2021

 

-

-

3.

Чужд език – Немски език

20.01.2021

 

20.01.2021

 

4.

Математика

 

13.04.2021

 

13.04.2021

5.

Информационни технологии

 

12.04.2021

-

-

6.

Истории и цивилизации

18.01.2021

 

-

-

7.

География и икономика

07.01.2021

 

-

-

8.

Философия

13.01.2021

 

-

-

9.

Гражданско образование

-

-

13.01.2021

 

10.

Биология и здравно образование

 

15.04.2021

-

-

11.

Физика и астрономия

 

16.04.2021

-

-

12.

Химия и опазване на околната среда

 

20.04.2021

-

-

13.

Музика

21.01.2021

 

-

-

14.

Изобразително изкуство

 

22.04.2021

-

-

15.

Физическо възпитание и спорт

 

14.04.2021

 

14.04.2021

16.

Чужд език по професията

-

-

 

12.04.2021

17.

Икономика

15.01.2021

 

-

-

18.

Гостоприемство в туристическата индустрия

12.01.2021

 

12.01.2021

 

19.

Отчетност и работа с документи

 

19.04.2021

-

-

20.

Специализиран софтуер

-

-

15.01.2021

 

21.

Микробиология и хигиена на храненето

22.01.2021

 

22.01.2021

 

22.

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

11.01.2021

 

11.01.2021

 

23.

Организация и технология на кетърингови събития

-

-

19.01.2021

 

24.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии в кетъринга

14.01.2021

 

14.01.2021

 

25.

Учебна практика – Организация и технология на кетърингови събития

-

-

 

20.04.2021

26.

Производствена практика

 

23.04.2021

 

23.04.2021

27.

Сервиране - РПП

19.01.2021

 

-

-

28.

УП – Сервиране - РПП

-

-

 

21.04.2021

29.

УП – Барманство - РПП

-

-

 

22.04.2021

 

  

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 04.01.2021г. до 29.01.2021г.; априлска: от 12.04.2021г. до 29.04.2021г.

 

 

 

 

 

Професия: „Екскурзовод“,

 

Специалност: „Екскурзоводско обслужване“

 

По учебен план от 2009г.

 

                                                   

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

X клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2021

 

2.

Чужд език - Английски език

08.01.2021

 

3.

Чужд език – Немски  език

20.01.2021

 

4.

Математика

 

13.04.2021

5.

Информационни технологии

 

12.04.2021

6.

Истории и цивилизации

18.01.2021

 

7.

География и икономика

07.01.2021

 

8.

Философия

13.01.2021

 

9.

Биология и ЗО

 

15.04.2021

10.

Физика и астрономия

 

16.04.2021

11.

Химия и ООС

 

20.04.2021

12.

Музика

21.01.2021

 

13.

Изобразително изкуство

 

22.04.2021

14.

Физическо възпитание и спорт

 

14.04.2021

15.

Икономика

15.01.2021

 

16.

Гостоприемство в туристическата индустрия

12.01.2021

 

17.

Организация и функциониране на хотела

11.01.2021

 

18.

УП - Организация и функциониране на хотела

14.01.2021

 

19.

Производствена практика

 

23.04.2021

20.

Професионална етика и туристическо поведение - РПП

 

21.04.2021

21.

Национално културно-историческо наследство - РПП

19.01.2021

 

22.

УП – Вътрешни и международни маршрути - РПП

 

19.04.2021

 

 

 

 ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

Редовни сесии: януарска от 04.01.2021г. до 29.01.2021г.; априлска: от 12.04.2021г. до 29.04.2021г.

 

 

 

 

 

Професия: „Екскурзовод“,

 

Специалност: „Екскурзоводско обслужване“

 

По учебен план от 2011г.

 

                                                   

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

XII клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2021

 

2.

Математика

 

13.04.2021

3.

Свят и личност

13.01.2021

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

14.04.2021

5.

Чужд език по професията

 

12.04.2021

6.

Мениджмънт в туризма

 

20.04.2021

7.

Технология и организация на екскурзоводското обслужване

11.01.2021

 

8.

Охранителни мерки и безопасност

15.01.2021

 

9.

Транспорт, туроператорска и турагентска дейност

18.01.2021

 

10.

Учебна практика - Технология и организация на екскурзоводското обслужване

14.01.2021

 

11.

УП – Вътрешни и международни маршрути

 

21.04.2021

12.

Учебна практика – Транспорт, туроператорска и турагентска дейност

 

22.04.2021

13.

Производствена практика

 

23.04.2021

14.

ЗИП – Български език и литература

 

15.04.2021

15.

ЗИП – География и икономика

07.01.2021

 

16.

ЗИПП – Технология и организация на екскурзоводското обслужване

12.01.2021

 

 

 

 

 ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

Редовни сесии: януарска от 06.01.2020г. до 31.01.2020г.; априлска: от 06.04.2020г. до 14.04.2020г.

 

 

 

Професия: „Офис - мениджър“,

 

Специалност: „Бизнес - администрация“

 

По учебен план от 2009г.

 

 

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

редовна сесия

XII клас

януарска

априлска

1.

Български език и литература

06.01.2021

 

2.

Математика

 

13.04.2021

3.

Свят и личност

13.01.2021

 

4.

Физическо възпитание и спорт

 

14.04.2021

5.

Предприемачество и дребен бизнес

15.01.2021

 

6.

Финанси

 

19.04.2021

7.

Чужд език по професията - английски

 

12.04.2021

8.

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура

 

20.04.2021

9.

Маркетинг

11.01.2021

 

10.

УП – Счетоводство

20.01.2021

 

11.

УП – Делова кореспонденция

21.01.2021

 

12.

УП – Документационна дейност и работа с офис техника

22.01.2021

 

13.

УП – Работа в учебно предприятие

14.01.2021

 

14.

УП – Подготовка на мениджърски проект

 

21.04.2021

 

Производствена практика

 

23.04.2021

15.

ЗИП – Български език и литература

 

15.04.2021

16.

ЗИП – Математика

 

16.04.2021

17.

ЗИПП - Маркетинг

12.01.2021

 

 

 

 

 АНТОНИ ИЛИЕВ: 

 

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ, ГР. К-К