Оферта и Договор N13006 за изграждане на локална компютърна мрежа в ПГЛПТ, гр. Казанлък.

Договор N15-008 за изработка и поддръжка на уеб сайт.

Договор N24-009 за машина за топли напитки.

1. Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПГЛПТ, гр. Казанлък

 www.pglpt.com/images/library/File/поръчка вода.pdf

2. Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГЛПТ, гр . Казанлък

www.pglpt.com/images/library/File/поръчка ел енергия.pdf

Прикачени файлове:
Свали този файл (поръчка вода.pdf)поръчка вода.pdf[Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПГЛПТ, гр. Казанлък]
Свали този файл (поръчка ел енергия.pdf)поръчка ел енергия.pdf[Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на ПГЛПТ, гр . Казанлък]

Договор от 28.11.2014г. -  www.pglpt.com/images/library/File/Документ_3_.pdf

Договор от 20.11.2014г. -  www.pglpt.com/images/library/File/Документ_2_(1).pdf

Договор от 18.11.2014г. -   www.pglpt.com/images/library/File/Документ_1_(1).pdf

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а”

от ЗОП , чрез публична покана

 

Наименование: Инженеринг за газификация на сградата на ПГЛПТ – гр.Казанлък – изграждане котелно помещение и оборудване (доставка и монтаж на съоръжения за функциониране на отоплителна инсталация, захранвана от природен газ), реконструкция на съществуваща вътрешна топлопреносна мрежа

Прикачени файлове:
Свали този файл (ТЕХН-ПРЕДЛОЖЕНИЕ.zip)ТЕХН-ПРЕДЛОЖЕНИЕ.zip[ ]