Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през първи учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

по ред

Учебен предмет

8а клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

23.09.

 

11.11.

 

 

16.12.

2

Английски език

27.09.

 

11.10.

09.11.

 

11.01.

07.12.

3

Математика

 

 

 

 

 

 

20.12.

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

29.09.

 

17.11.

 

 

12.12.

2

Английски език

 

 

 

14.11.

 

 

16.12.

3

Математика

 

 

 

 

 

 

20.12.

 

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

29.09.

 

17.11.

 

 

12.12.

2

Английски език

 

 

18.10

11.11.

 

 

16.12.

3

Математика

 

 

 

 

 

 

20.12.

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

28.09.

 

23.11.

 

 

21.12.

2

Английски език

 

 

08.11.

 

 

07.12.

3

Немски език

 

 

04.11

 

 

16.12.

4

Математика

 

 

 

 

 

14.12.

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

26.09.

 

 

05.12.

 

16.01.

2

Английски език

 

 

15.11.

 

 

20.12.

3

Немски език

 

 

08.11

 

 

13.12.

4

Математика

30.09.

21.10.

18.11

 

 

05.01.

 

по ред

Учебен предмет

 клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

26.09.

 

 

05.12.

 

16.01.

2

Английски език

 

25.10.

 

 

 

13.12.

3

Немски език

 

 

07.11.

 

 

05.12.

4

Математика

 

 

 

 

 

19.12.

 

по ред

Учебен предмет

10а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

27.09.

 

15.11.

25.11.

 

 

06.12.

2

Английски език

 

 

11.11.

 

 

16.12.

3

Немски език

 

10.10.

07.11.

 

 

28.11.

4

Математика

 

 

 

 

 

19.12.

 

по ред

Учебен предмет

10б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

26.09.

 

25.11.

21.11.

 

 

12.12.

2

Английски език

 

21.10.

 

 

 

16.12.

3

Немски език

 

05.10.

 

 

 

30.11.

4

Математика

 

 

 

 

 

19.12.

 

 

по ред

Учебен предмет

10в  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

27.09.

 

15.11.

25.11.

 

 

06.12.

2

Английски език

 

 

14.11

 

 

19.12.

3

Немски език

 

04.10.

 

 

 

29.11.

4

Математика

 

 

 

 

 

16.12.

 

по ред

Учебен предмет

11а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

28.09.

 

09.11.

 

 

14.12.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

 

 

19.01.

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

28.11.

4

Математика

 

 

 

 

 

21.12.

 

по ред

Учебен предмет

11б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

28.09.

 

09.11.

 

 

14.12.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

 

 

18.01.

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

08.12.

4

Математика

 

 

 

 

 

21.12.

 

по ред

Учебен предмет

11в  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

28.09.

 

09.11.

 

 

14.12.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

 

 

18.01.

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

25.11.

4

Математика

 

 

 

 

 

19.12.

 

 

по ред

Учебен предмет

12а  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

кл. раб.

1

Български език и литература

 

10.10.

14.11.

 

 

12.12.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

 

 

16.01.

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

30.11.

4

Математика

 

 

 

 

 

16.12.

5

БЕЛ – РП

30.09.

 

25.11.

 

 

13.01.

 

 

по ред

Учебен предмет

12б  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

27.09.

 

03.11.

 

 

06.12.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

 

 

09.01.

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

01.12.

4

Математика

 

 

 

 

 

16.12.

5

БЕЛ – РП

30.09.

 

25.11.

 

 

13.01.

 

 

 

по ред

Учебен предмет

12в  клас

 

 

IX

X

XI

XII

I

класна работа

1

Български език и литература

 

06.10.

17.11.

 

 

08.12.

2

ЧЕП – АЕ

 

 

 

 

18.01.

 

3

Немски език

 

 

 

 

 

29.11.

4

Математика

 

 

 

 

 

15.12.

5

БЕЛ – РП

30.09.

 

25.11.

 

 

13.01.