Г Р А Ф И К

за провеждане на контролни и класни работи

през първи учебен срок на учебната 2021 / 2022 година

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

 

по ред

Учебен предмет

8а клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

12.11.2021

 

 

17.12.2021

2

Английски език

 

04.11.2021

 

 

10.12.2021

3

Математика

 

 

 

 

20.12.2021

4

Информационни технологии

 

08.11.2021

13.12.2021

 

 

5

Биология и ЗО

 

18.11.2021

 

 

 

6

Химия и ООС

 

25.11.2021

 

 

 

7

Физика и астрономия

 

 

 

04.01.2022

 

 

по ред

Учебен предмет

8б клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

11.11.2021

 

 

16.12.2021

2

Английски език

 

10.11.2021

 

 

13.12.2021

3

Математика

 

 

 

 

20.12.2021

4

Информационни технологии

 

03.11.2021

15.12.2021

 

 

5

Биология и ЗО

 

29.11.2021

 

 

 

6

Химия и ООС

 

30.11.2021

 

 

 

7

Физика и астрономия

 

 

 

04.01.2022

 

 

по ред

Учебен предмет

клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

15.11.2021

 

 

20.12.2021

2

Английски език

19.10.2021

17.11.2021

 

18.01.2022

15.12.2021

3

Математика

 

 

 

 

13.12.2021

4

Информационни технологии

 

02.11.2021

14.12.2021

 

 

5

Биология и ЗО

 

29.11.2021

 

 

 

6

Химия и ООС

 

25.11.2021

 

 

 

7

Физика и астрономия

 

 

 

04.01.2022

 

 

по ред

Учебен предмет

  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

18.11.2021

 

 

16.12.2021

2

Английски език

19.10.2021

 

 

 

14.12.2021

3

Немски език

26.10.2021

 

 

 

07.12.2021

4

Математика

 

 

 

 

22.12.2021

5

Биология и ЗО

 

 

01.12.2021

 

 

6

Химия и ООС

 

 

10.12.2021

 

 

7

Физика и астрономия

 

 

03.12.2021

 

 

 

по ред

Учебен предмет

  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

24.11.2021

 

 

22.12.2021

2

Английски език

19.10.2021

19.11.2021

 

12.01.2022

14.12.2021

3

Немски език

25.10.2021

 

 

 

06.12.2021

4

Математика

 

 

 

 

23.12.2021

5

Биология и ЗО

 

29.11.2021

 

 

 

6

Химия и ООС

 

 

08.12.2021

 

 

7

Физика и астрономия

 

 

17.12.2021

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

23.11.2021

 

 

21.12.2021

2

Английски език

 

22.11.2021

 

 

13.12.2021

3

Немски език

25.10.2021

 

 

 

06.12.2021

4

Математика

 

 

 

 

22.12.2021

5

Биология и ЗО

 

 

01.12.2021

 

 

6

Химия и ООС

 

 

08.12.2021

 

 

7

Физика и астрономия

 

 

17.12.2021

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10 а  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

10.11.2021

24.11.2021

 

26.01.2022

13.12.2021

2

Английски език

26.10.2021

 

 

 

14.12.2021

3

Немски език

29.10.2021

 

 

 

19.11.2021

4

Математика

 

03.11.2021

 

 

12.01.2022

5

Физика и астрономия

 

 

 

04.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10б  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

10.11.2021

24.11.2021

 

26.01.2022

13.12.2021

2

Английски език

 

17.11.2021

 

 

22.12.2021

3

Немски език

29.10.2021

 

 

 

19.11.2021

4

Математика

 

03.11.2021

 

 

12.01.2022

5

Физика и астрономия

 

 

 

04.01.2022

 

 

 

по ред

Учебен предмет

10в  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

10.11.2021

24.11.2021

 

26.01.2022

13.12.2021

2

Английски език

 

29.11.2021

 

 

20.12.2021

3

Немски език

 

02.11.2021

 

 

23.11.2021

4

Математика

 

03.11.2021

 

 

12.01.2022

5

Физика и астрономия

 

 

 

04.01.2022

 

 

 

по ред

Учебен предмет

11а  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл.  работа

1

Български език и литература

 

04.11.2021

 

 

 

09.12.2021

2

Математика

 

 

 

 

20.12.2021

3

Немски език

 

 

 

 

23.11.2021

4

Чужд език по професията

 

 

 

 

21.12.2021

 

по ред

Учебен предмет

11б  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл.  работа

1

Български език и литература

 

09.11.2021

25.11.2021

 

20.01.2022

14.12.2021

2

Математика

 

 

 

 

21.12.2021

3

Немски език

 

 

 

 

24.11.2021

4

Чужд език по професията

 

 

 

 

09.12.2021

 

по ред

Учебен предмет

11в  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл.  работа

1

Български език и литература

 

04.11.2021

 

 

 

09.12.2021

2

Математика

 

 

 

 

20.12.2021

3

Немски език

 

 

 

 

26.11.2021

4

Чужд език по професията

 

 

 

 

10.12.2021

 

 

по ред

Учебен предмет

12а  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

05.11.2021

 

 

21.01.2022

08.12.2021

2

Немски език

 

 

 

 

29.11.2021

2

Математика

 

10.11.2021

 

 

12.01.2022

3

Чужд език по професията

 

08.11.2021

 

 

10.01.2022

4

Български език и литература – РП

 

 

 

 

04.01.2022

 

по ред

Учебен предмет

12б  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

04.11.2021

 

 

20.01.2022

07.12.2021

2

Немски език

 

 

 

 

25.11.2021

2

Математика

 

10.11.2021

 

 

13.01.2022

3

Чужд език по професията

 

08.11.2021

 

 

10.01.2022

4

Български език и литература – РП

 

 

 

 

20.12.2021

 

 

 

по ред

Учебен предмет

12в  клас

 

 

X

XI

XII

I

кл. работа

1

Български език и литература

 

04.11.2021

 

 

20.01.2022

07.12.2021

2

Немски език

 

 

 

 

25.11.2021

2

Математика

 

10.11.2021

 

 

13.01.2022

3

Чужд език по професията

 

12.11.2021

 

 

14.01.2022

4

Български език и литература – РП

 

 

 

 

20.12.2021