УТВЪРДИЛ:     АНТОНИ ИЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ,

Заповед № 13764-124 / 24.10.2023 г.

 

Приложение 1

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Редовни сесии: януарска от 04.01.2024г. до 19.01.2024г.;

    мартенска: от 04.03.2024г. до 22.03.2024г.

 

Професия: „Ресторантьор“

Специалност: „Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечения“

По учебен план от 2017г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

XI клас

XII клас

януарска

мартенска

януарска

мартенска

1.

Български език и литература

04.01.

 

04.01.

 

2.

Чужд език -  немски

08.01.

 

08.01.

 

3.

Математика

 

05.03.

 

05.03.

4.

Гражданско образование

11.01.

 

11.01.

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

11.03.

 

11.03.

6.

Чужд език по професията

 

04.03.

 

04.03.

7.

Гостоприемство в туристическата индустрия

10.01.

 

10.01.

 

8.

Специализиран софтуер

 

06.03.

-

-

9.

Микробиология и хигиена на храненето

15.01.

 

-

-

10.

Маркетинг в туристическата индустрия

-

-

05.01.

 

11.

Кулинарни техники и технологии

09.01.

 

09.01.

 

12.

Организация на обслужването в ресторанта

 

07.03.

 

07.03.

13.

Организация и отчетност на дейностите в ресторанта

-

-

16.01.

 

14.

Учебна практика – Кулинарни техники и технологии

12.01.

 

12.01.

 

15.

Учебна практика – Организация на обслужването в ресторанта

 

08.03.

-

-

16.

Учебна практика – Организация и отчетност на дейностите в ресторанта

-

-

 

08.03.

17.

Учебна практика - Сомелиерство и барманство

-

-

 

12.03.

 

18.

Производствена практика

 

13.03.

 

13.03.

19.

Организация на обслужването в ресторанта - РПП

-

-

15.01.

 

20.

УП – Сервиране - РПП

 

14.03.

-

-

21.

УП – Барманство - РПП

 

12.03.

-

-

22.

БЕЛ - РП

-

-

 

06.03.

 

 

УТВЪРДИЛ:     

АНТОНИ ИЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ,

Заповед № 13764-124 / 24.10.2023 г.

 

Приложение 2

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовни сесии: януарска: от 04.01.2024г. до 19.01.2024г.;

        мартенска: от 04.03.2024г. до 22.03.2024г.

 

Професия: „Ресторантьор“,

Специалност: „Кетъринг“                                       

По учебен план от 2018г.

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Редовни изпитни сесии

XI клас

XII клас

януарска

мартенска

януарска

мартенска

1.

Български език и литература

04.01.

 

04.01.

 

2.

Чужд език – Немски език

08.01.

 

08.01.

 

3.

Математика

 

05.03.

 

05.03.

4.

Гражданско образование

11.01.

 

11.01.

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

11.03.

 

11.03.

6.

Чужд език по професията

 

04.03.

 

04.03.

7.

Гостоприемство в туристическата индустрия

10.01.

 

10.01.

 

8.

Маркетинг в туристическата индустрия

-

-

05.01.

 

9.

Специализиран софтуер

 

06.03.

-

-

10.

Кулинарни изделия и напитки за кетъринг

09.01.

 

-

-

11.

Организация и реализация на кетърингови събития

05.01.

-

09.01.

 

12.

Учебна практика – Организация и реализация на кетърингови събития

 

08.03.

-

-

13.

Учебна практика – Кулинарни изделия и напитки за кетъринг кетъринга

12.01.

 

-

-

14.

Учебна практика – Организация и технология на кетърингови събития

-

-

 

08.03.

15.

Производствена практика

 

13.03.

 

13.03.

16.

БЕЛ – РП

-

-

 

06.03.

17

Организация и реализация на кетърингови събития – РПП

-

-

09.01.

 

18.

УП – Барманство - РПП

 

12.03.

-

-

 

УТВЪРДИЛ:     

АНТОНИ ИЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ,

Заповед № 13764-124 / 24.10.2023 г.

 

Приложение 3

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовни сесии: януарска:     04.01.2024г. -  19.01.2024г.;

    мартенска:   04.03.2024г.  -  22.03.2024г.

 

Професия: „Екскурзовод“

Специалност: „Екскурзоводско обслужване“

По учебен план от 2017г. 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

XI клас

януарска

мартенска

1.

Български език и литература

04.01.

 

2.

Чужд език -  немски

08.01.

 

3.

Математика

 

05.03.

4.

Гражданско образование

11.01.

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

11.03.

6.

Чужд език по професията

 

04.03.

7.

Гостоприемство в туристическата индустрия

10.01.

 

8.

Екскурзоводско обслужване

05.01.

 

9.

Транспорт и туристическа агентска дейност

 

06.03.

10.

Туристическа анимация

09.01.

 

11.

Учебна практика – Екскурзоводско обслужване

12.01.

 

12.

Учебна практика – туристическа анимация

15.01.

 

13.

Производствена практика

 

13.03.

 

Допълнителни дейности в туризма - РПП

 

07.03.

 

Учебна практика - Допълнителни дейности в туризма - РПП

 

08.03.

 

 

 

УТВЪРДИЛ:     

АНТОНИ ИЛИЕВ

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ,

Заповед № 13764-124 / 24.10.2023 г.

 

Приложение 4

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовни сесии: януарска:     04.01.2024г. -  19.01.2024г.;

    мартенска:   04.03.2024г.  -  22.03.2024г.

Професия: „Хотелиер“

Специалност: „Организация на хотелиерството“

По учебен план от 2017г. 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

XII клас

януарска

мартенска

1.

Български език и литература

04.01.

 

2.

Чужд език -  немски

08.01.

 

3.

Математика

 

05.03.

4.

Гражданско образование

11.01.

 

5.

Физическо възпитание и спорт

 

11.03.

6.

Чужд език по професията

 

04.03.

7.

Гостоприемство в туристическата индустрия

10.01.

 

8.

Маркетинг в туризма

05.01.

 

9.

Технология на хотелиерското обслужване

09.01.

 

10.

Мениджмънт в туризма

15.01.

 

11.

Туристическа, туроператорска и агентска дейност

 

07.03.

12.

Учебна практика – Технология на хотелиерското обслужване

12.01.

 

13.

Учебна практика – Туристическа, туроператорска и агентска дейност

 

08.03.

14.

Производствена практика

 

13.03.

15.

Разработване на туристически продукт – РПП

 

12.03.

16.

БЕЛ – РП

 

06.03.