Печат

Ред и  условия за продължаване на образованието за лица,

които не са посещавали училище или са  прекъснали обучението си през минали години