Печат

 

 

I. Обезопасяване на районите около сградите на училището

 

II. В началото на учебната година са предприети следните действия:

III. Отбелязване на: