Нови униформи в класическата комбинация от три цвята - бяло, сиво и червено (черното се подразбира), промениха не само изгледа на учениците от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, но като че и самото училище. Пъстротата на пролетта се допълни с усмивките по лицата и красивите силуети на учениците, светнали в новите униформи. Да, наистина е приятно да се идентифицираш заедно със своите съученици и приятели като част от една общност, свързана с най-незабравимото време от живота – ученичеството!

 

 

Още по-приятно е в нашия случай и от факта, че в проектирането и изработването на сивите елеци и червените вратовръзки с емблемата на училището участваха самите ученици (от специалност „Конструиране, моделиране и проектиране на облекло от текстил”) и техните преподаватели инж. Милена Карастоянова, инж. Наталия Добрева, инж. Слава Кискинова и кроячката Марийка Ризова.
Благодарим на целия екип, че се справи така успешно и навреме с поставената задача, за да бъдат всички ученици на събитията, свързани с 45-годишнината от създаването на училището, с естетични и удобни униформи!  

 

9_picture_101.jpg8_picture_062.jpgf_picture_086.jpg