Г-жа Николета Методиева, заедно с учениците от 11 а клас, проведе занятие по модул ФВС във физкутурния салон и фитнес залата  към него. Пред гостите, учители и ученици от нашето и други училища, те представиха в реалност и конкретност темата: " Развиване на физически качества и приучаване към системни занимания със спорт в часовете по модул, чрез средствата на аеробиката, фитнеса и народните хора".
 

По време на занятието бяха използвани упражнения по аеробика (тае бо) и каланетика, щафетни игри за развиване на физически качества, фитнес упражнения, а също се виха и народни хора, в които накрая взеха участие и някои от гостите.

 

Занятието протече отлично, като в него бяха използвани разнообразни методи за отделните активности: демонстрация, фронтален, групов, състезателен. Интересно и модерно  решение беше мултимедийната демонстрация на част от упражненията, а също така и на стъпките на новото хоро. Г-жа Мария Колева и Младен Желев (10 а клас) и тук бяха "в тон и ритъм" и точно на момента подаваха необходимия мултимедиен елемент, като се получи пълен синхрон без никакъв пропуск.  Музиката бе подбрана удачно за отделните упражнения и това, заедно с положителната емоция на г-жа Методиева, участниците и гостите, създаде приятното впечатление от занятието. Затова накрая на хорото "Бяла роза" се хванаха ръка за ръка ученици, учители и гости.
След урока учениците изглеждаха доста уморени (все пак измереният им на няколко пъти пулс бе в границите на допустимото!), но и страшно доволни от доброто си представяне както индивидуално, така и като клас. Г-жа Методиева е убедена, че добрите емоции и личното удовлетворение от извършеното стимулира всеки да се чувства спокоен и във форма!


В днешно време, с прогресивно нарастващото обездвижване на човека, физическите упражнения, спортните занимания и туристическата дейност са именно тези фактори, които могат да изиграят решителна роля за оптимизиране на двигателните реакции на учениците.