Темата на урока  "Environmental issues",  с подтема "Earth calling", предполага дълбока лична съпричастност както на учениците и учителя, така и на всички гости на открития урок. Защото тя засяга всички нас, без изключение.

В продължение на 2 часа учениците дискутираха  глобални проблеми на човечеството и околната среда. Чрез мозъчна атака, дискусии, анализ и изводи, чрез мултимедийни средства, се получи един много интересен урок. Предварителната подготовка и добрата езикова основа, а също и големият интерес към разглежданата тема, се усетиха в участието на всички ученици от групата. Г-жа Пенка Досева показа, че да се води такъв урок, изключително на английски, не е невъзможно, а и е желателно, въпреки факта, че някои от учениците изучават интензивно английски за първа година. Така те попадат в чуждоезиковата културна среда и по естествен начин, ситуативно и натрупващо, усвояват чуждия език по методика, придружаваща конкретния учебник.

Гости на урока бяха г-жа Сребра Касева (Началник отдел „Култура” към община Казанлък), г-жа Рени Червенкова (Директор на ПГЛПТ), г-н Захари Василев (ПДУД на ПГЛПТ) и учители.

С урока се стартира поредицата от открити уроци, които са традиция за ПГЛПТ. Тази година те са посветени на 45-годишнината от създаването на училището и ще се финализират с празника на училището – 11 май 2010 г.