137 години от обесването на Васил Левски - безспорния национален герой на България.
Прекланяме отново глави пред жертвата за другите, за Отечеството.В актовата зала на училището се събрахме, за да отбележим събитието с подобаващо уважение. 

Г-н Захари Василев, ПДУД, прочете есе за Васил Левски, а Мюзеян Гарванова (11 б клас) представи своята презентация за живота и делото му. В забързаните му години, чак до това "бесило славно" - всеки миг отдаден за свободата, "за чиста и свята република"!
Затова с благодарност и обич в сърцата представителна група от наши ученици, заедно с ученици от другите училища в Казанлък, поднесоха цветя пред паметника на В. Левски. Незабрава за великия българин!

e_img_1467.jpgb_img_1463.jpg0_img_1466.jpg7_img_1459.jpg2_img_1460.jpg3_img_1469.jpg