Събранието се проведе от 18.00 часа в кабинет №16 на ПГЛПТ. Присъстваха председателят на ТД "Орлово гнездо" - г-н Кръстьо Петков, членове на клуба - ученици от всички училища от Казанлък, както и нашите ученици Ирена Узунова, Атанаска Рачева, Луиза Райкова,Стоян Стоянов, Мирослав Попов от 12б клас, Костадин Яйлиев – 9а клас и Христо Иванов – 10б. На събранието бяха поканени представители на мас-медиите и др. гости.  

Обсъдиха се дейностите на клуба през 2009 г. и проблемите, които стоят за разрешаване. Прие се план за работата на клуба през 2010 г. Избрано бе ново ръководство на клуба, в което като член на Управителния съвет бе избран Стоян Руменов Стоянов от 12 б клас на нашето училище.
Успешна работа на клуба през новата 2010 г.!