На 13.01.2010г. съдебният заседател към Районен съд, гр. Казанлък Иванка Тучева се срещна с ученици от 12 клас на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в час по свят и личност.

 

 

Тази среща е част от съвместната работа на Евроклуба с Районния съд. Учениците от 12 клас посетиха Районния съд и присъстваха на наказателно дело в края на 2009 година. Госпожа Тучева има практика като съдебен заседател 15 години. Тя сподели примери от своята богата и разнообразна практика като съдебен заседател и за трудния човешки казус в заседанията на съда, когато се вземат решения, късаещи съдбата и на познати хора. Учениците имаха възможност да научат повече за невидимата работа на съда, който е важна власт в демократичната правова държава. Беседата предизвика много въпроси за растящата престъпност, различните присъди при еднакво престъпление, проблемите на съдебната система на Република България, произтичащи от европейските директиви. Научиха за системата на пробация, за важната роля на покаянието и самопризнанието, за необходимостта решенията на съда да дадат шанс на всеки престъпил закона да избере добрия път.
    И още, и още...