На 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. По този повод в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм организираха поставяне на 10 специално изработени къщички за птички. Всяка една от тях, сама по себе си, е истнско произведение на изкуството, излязло под ръката на майстор Иван Пейчев.
Учениците на ПГЛПТ с изключително желание и респект към Световния ден на Земята се включиха в благородната инициатива. Училищният парк на гимназията е уникален по рода си и разполага с над 150 дървета от 27 вида. Традиция в гимназията е почистването, опазването, обогатяването и поддържането му. Така вярваме, че възпитаваме в учениците любов към природата и осъзнаване на значимостта на всяко живо същество в нея.
В гимназията днес бе проведена и изложба на тема “Природата – моят дом”.