С посещение на гробниците от “Долината на тракийските царе“, в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, стартира работата по проект финансиран от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда - “ Модул „Културните институции като образователна среда“. Учениците, разгледаха вече тракийските гробници Голяма косматка, Хелвеция, Грифоните и Шушманец.
Настоящият проект ще предостави на учениците от първи гимназиален етап (X клас) в ПГ по лека промишленост и туризъм възможности да изучат и съпреживеят в извънучилищна среда част от учебното съдържание, заложено в задължителната учебна програма. Чрез използване на междупредметните връзки по история и цивилизации, биология и здравно образование и физика и астрономия ще се разбере и осъзнае преподаденото. Ще се изгради изследователско отношение към света, формиране на научен светоглед и умение да се преценяват проблемите всеобхватно. По проекта работят преподавателите Катя Семерджиева, Гергана Тенева и Невена Кехайова.
В първият етап на проекта партньор на гимназията е Исторически музей „Искра“. Учениците се запознаха с богатата му експозиция и научиха много любопитни факти за миналото на нашите земи. Натрупаните впечатления и знания учениците ще споделят в лични или екипни проектни разработки.
Във вторият етап проектът ще продължи с обучение в национални културни институции -Национален исторически музей, Национален антропологичен музей , Национален политехнически музей- всички в гр.София