Цялата сума от кутията за дарение от Благотворителния коледен базар на учениците от 12 а клас в ПГЛПТ гр. Казанлък бе дарена на Дом за медико- социални грижи за деца в с.Бузовград. Беидже Ходжа и Мариела Ташакманова бяха посланиците на доброто, които връчиха Благодарствено писмо на най- големия дарител магазин "Берьозка" и благодарят на всички добри хора, които отделиха от личните си средства за благородната кауза 🌲
 
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'професионална гимназия по лека промишленост и туризъм 两 до собстаснншите персонатът руски магазин березка уважасма г-жо димитрова, благодарствено писмо ЗРнас удоволствие от името на професионална гимназия промишленост и туритъм, гр.казантък наше учениците 2аклас, Bi изкажем нашата огромна годарност sa направсното вас дарсние. добротата знак, човек свършил много работа, награли личност стигнал самостоятелно себепознание, разбиране мърост вярваме, доброто, направихте me стопли много детски сърца Or тяхно Hatie имо дыбок поклон пред Hиe ще предадем доброто нататък.. желаем здраве шастие на пелият CKHI на берệзка успешна нова година! 23.12.2021r. ученишгте στ 2A клас на пглит'