Училищен ученически съвет казва БЛАГОДАРЯ на своите учители и съученици! " Не е необходимо да сме си любимци, важното е винаги да има уважение и разбирателство между нас", каза Илиана Станчева. Ние, учителите в ПГЛПТ гр.Казанлък, сме признателни на нашите ученици и им казваме БЛАГОДАРЯ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ #нашетовкъщи ♥️