Г-жа Гергана Тенева, учител по Физика и астрономия и г-жа Невена Кехайова, учител по Биология и здравно образование организираха събитие, с което отбелязаха Световния ден на водата. Ученици от 8, 9 и 10 клас, както и техни учители дойдоха в сини тоалети като целта е да привлекат внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.
"Темата за 2022 година е „Подземните води”. действия за справяне с водната криза. Днес, един на всеки трима – около 2,2 милиарда души на планетата живеят без безопасна питейна вода.", каза г-жа Тенева. "Важно е учениците да знаят, че водата не е даденост, тя е безценна, а за хората в много държави по света-лукс. Водата е живот, сила и здраве!", допълва г-жа Кехайова
Идеята за отбелязване на Световен ден на водата e изказана за пръв път през 1992 г. на Конференцията на ООН за околната среда и развитието (UNCED) в Рио де Жанейро. От 22 февруари 1993 г. за Световен ден на водата е определен 22 март.