Дати за провеждане на ДЗИ 

 

Сесия май – юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 май 2023 г.

Сесия август – септември

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.