Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването

на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 година

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023г.

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 06.02.2023 г.– 21.02.2023 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2023г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2023г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2023

5.) Оценяване на изпитните работи – 22.05.2023 г. – 07.06.2023 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 09.06.2023г.

 

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 26.06.2023 г. – 07.07.2023 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали   до 23.08.2023г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  23.08.2023г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2023

5.) Оценяване на изпитните работи – 26.08.2023 г. – 07.09.2023 г.

 6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 08.09.2023г.