Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък реализира в периода от 26.03 до 09.04.2017г.  във Великобритания, гр. Портсмут - проект на тема „Повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в реална и мултикултурна бизнес среда“  по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в Професионалното обучение и образование“.

Резултатите от реализирания проект представи екипът по проекта от ПГЛПТ в конферентната зала на хотел „Палас“. Официално бяха връчени и Европас сертификатите на учениците, участвали в проекта.

20 ученици от Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък реализираха успешно двуседмична производствена практика в град Портсмут, Великобритания. Проектът „Повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в реална и мултикултурна бизнес среда“ е по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в Професионалното обучение и образование“. Партньор на ПГЛПТ е организацията Training Vision Ltd., ситуирана във Великобритания, с оперативен офис в град Портсмут. Основната цел на този проект е надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора.Освен практиката, която проведоха в Англия, учениците имаха предвидени в програмата и културно-опознавателни визити на града-домакин Портсмут, както и на британската столица Лондон. От ръководството на училището изразиха задоволството си от учениците и техните ръководители за реализираната практика. Директорът на училището Антони Илиев подчерта, че учениците са от две от най-успешните специалности в училището, по които и тази година професионалната гимназия ще осъществи прием след седми клас.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

20 ученици от Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък реализираха успешно двуседмична производствена практика в град Портсмут, Великобритания. Проектът „Повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в реална и мултикултурна бизнес среда“ е по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в Професионалното обучение и образование“. Партньор на ПГЛПТ е организацията Training Vision Ltd., ситуирана във Великобритания, с оперативен офис в град Портсмут. Основната цел на този проект е надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора.Освен практиката, която проведоха в Англия, учениците имаха предвидени в програмата и културно-опознавателни визити на града-домакин Портсмут, както и на британската столица Лондон. От ръководството на училището изразиха задоволството си от учениците и техните ръководители за реализираната практика. Директорът на училището Антони Илиев подчерта, че учениците са от две от най-успешните специалности в училището, по които и тази година професионалната гимназия ще осъществи прием след седми клас.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

Списък на класираните ученици за участие по проект пом програма Еразъм+

Прикачени файлове:
Свали този файл (Spisak.pdf)Списък класирани ученици[ ]

Образователна мобилност за граждани - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

Прикачени файлове:
Свали този файл (broshura.pdf)Брошура[ ]