Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Проект "Подкрепа за успех"

През учебната 2019/2020г. в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък стартираха  дейностите  по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“..Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 20142020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.  Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

.

ПРОЕКТ – „Подкрепа за успех“

2019/2020 учебна година

 

ДОКУМЕНТИ

 

Платформа на проекта https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 

 

УКАЗАНИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Заповед РД09-1092/11.04.2019 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект "Подкрепа за успех".

Приложение към Заповед № РД09-1092/11.04.2019 г.

Карта за участие, Приложение № 1.

Индивидуална карта, Приложение № 2.

Декларация за информирано съгласие, Приложение № 3.

Заявление за участие, Приложение № 4.

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".

Бланка – преструктуриране

Заявка за материали от ръководител

Подкрепа за успех_Отчет_Ръководител

 

1. График на групи за допълнително обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 година,  както следва:

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КЛУБ

ДЕН НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАЧАЛЕН ЧАС

БР.

ЧАСОВЕ

Каб.

1.

К.Семерджиева

„История –  8 клас“

вторник

14:30

2

4

2.

Д.Хаджиатанасова

„БЕЛ – 8 клас“

сряда

13:40

2

14

3.

Д.Хаджиатанасова

„БЕЛ – 9 клас“

вторник

13:40

2

14

4.

Д.Хаджиатанасова

„БЕЛ – 10 клас“

понеделник

14:30

2

14

5.

Г.Тенева

„Математика – 8 клас“

петък

14:30

2

6

6.

Г.Тенева

„Математика – 10 клас“

понеделник

14:30

2

11

7.

Н.Георгиева

„Математика – 9 клас“

понеделник

14:30

2

2

8.

Ив.Джонджорова

„Счетоводство - 10 клас“

понеделник

сряда

14:30

14:30

2

2

11

11

9.

Ив.Георгиева

„Туристически ресурси в България - 9 клас“

четвъртък

петък

14:30

14:30

2

2

7

7

10.

Кр.Цоников

„Барманство – 9 клас“

сряда

петък

14:30

14:30

2

1

6

6

11.

Р.Станева

„Хотелиерство - 9 клас“

понеделник

четвъртък

14:30

14:30

2

2

10

10

12.

Св.Стоянова

„Информационни технологии – 9 клас“

вторник

13:45

2

12

13.

Кр.Демирева

„Информационни технологии – 9  клас“

вторник

8:00

2

7

14.

Кр.Демирева

„Информационни технологии – 10 клас“

вторник

петък

14:45

2

7

 

 

2. График на групи  по интереси в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 година,  както следва:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КЛУБ

ДЕН НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАЧАЛЕН ЧАС

БР.

ЧАСОВЕ

Каб.

1.

К.Владева

Финансова работилница „За парите и други важни неща“

вторник

13:45

3

12

2.

Д.Спасов

„Първи стъпки в журналистиката“

вторник

14:30

2/3/4

1

3.

Вл.Ралев

 

„Волейбол“

сряда

14:30

3

ФС

4.

К.Семерджиева

„Приятели на армията“

 

четвъртък

14:30

2/3/4

4

5.

Н.Добрева

Иновативна компания „Купи надежда“

вторник

13:35

2/3/4

3

6.

В.Калчева

 

„Приятели на руския език“

вторник

14:30

2/3

2

7.

Н.Налбантова

„В света на кулинарните изкушения”

 

сряда

14:35

2/3

16

 

 

В края на учебната 2019/2020г. се сформираха групи  по Дейност 3 и Дейност 4 за допълнително обучение на учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии  или  частично са се обучавали.

 

ПРОЕКТ – „Подкрепа за успех“

2020/2021 учебна година

 

08102020 Приложение Индивидуална карта на ученика за учебната 2020-2021

 

1. Групи за допълнително обучение  в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 година,  както следва:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КЛУБ

ДЕН НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАЧАЛЕН ЧАС

БР.

ЧАСОВЕ

1.

Катя  Семерджиева

„История и цивилизации –  8 клас“

понеделник

 

14:30

 

2

 

2.

Диана Хаджиатанасова

„БЕЛ – подготовка за НВО“

понеделник

13:45

2

3.

Диана  Хаджиатанасова

„БЕЛ – подготовка за ДЗИ“

четвъртък

14:30

 

2

4.

Недялка Георгиева

„Математика – 10 клас“

четвъртък

14:30

 

2

5.

Валентина Калчева

„Английски език – 8 клас

вторник

14:30

 

2

6.

Гергана Тенева

„Математика – 9 клас“

четвъртък

14:30

 

2

7.

Д.Спасов

„БЕЛ – подготовка за НВО“

четвъртък

13:45

2

8.

Димитър Спасов

„БЕЛ – подготовка за ДЗИ“

сряда

13:45

2

9.

Тома Башкехайов

„География и икономика“-Подготовка за ДЗИ

понеделник

14:30

 

2

10.

Невена Кехайова

„Биология и ЗО“-подготовка за ДЗИ

сряда

14:30

 

2

11.

Кристина Демирева

„Информациони технологии – 10 клас“

сряда

!$:))

 

12.

Иванка Джонджорова

„Обща теория на счетоводната отчетност-10 клас“

сряда

14:30

 

2

 

2. Групи по интереси в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 година,  както следва:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КЛУБ

ДЕН НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАЧАЛЕН ЧАС

БР.

ЧАСОВЕ

1.

Тина Янева

„Философско кафе“

сряда

14:30

2

2.

Владимир Ралев

„Галакси – Волей“

четвъртък

14:30

2

3.

Нели Налбантова

„Кулинарни изкушения“

вторник

14:30

2/3

4.

Мария Чочева

„В света на кулинарното изкуство“

четвъртък

15:00

2

5.

Корнелия Владева

„Ефективна комуникация“

четвъртък

14:30

2

6.

Наталия Добрева

„Иновативна книжарница“

вторник

13:45

2

7.

Кристина Демирева

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (Документи.zip)Документи.zip[ ]