Участници в проектната разработка „Традиционни билки и подправки в кулинарията на казанлъшки регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 10в клас, специалност „Кетъринг “, с ръководител Ивелина Георгиева.

Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към най използваните билки и подправки в казанлъшкия регион. Да провокира и развие изследователска дейност,  чрез проучване на произход, приложение в кулинарията и ползите за здравето на билките.

За целта учениците се запознаха с произхода и предназначението на подправките и билките, използвани в кулинарията на  казанлъшки регион, създадоха   информационни табели в двора на училището, включващи наименование, произход и приложение на всяка билка, засята в училищната градина, както и изработиха каталог с билки/подправки и кулинарни изделия