Разработката е включена в плана на дейностите по проект: „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 г. Предназначена е за учениците от 10 а клас - специалност „Икономика и мениджмънт“. Ръководител на проектната разработка е Тома Башкехайов, преподавател по География и икономика.

 

С проектната разработка се цели бъдещите икономисти да могат да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество, чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване. С активното си участие в дейностите по реализиране на проекта учениците ще придобият умения и знания, които могат да им бъдат полезни както в училище така и в избраната от тях професия.

Проектната разработка “Време е да се преброим“, предвижда да се запознаят учениците с целите на Националното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., като за целта се проведе среща с представител на общинска преброителна комисия. 

При реализиране на проекта учениците ще се запознаят с преброителната карта от предходното Национално преброяване /2011г./. и ще разработят вариант на преброителна карта с която да проведат преброяване на населението и жилищния фонд на своите семейства. Събраните данни ще се обработят и анализират. Получените резултати ще бъдат представени във вид на презентация.