My motherland – Kazanlak and its region

Участници в проектната разработка „Моята родна земя – Казанлък и неговият регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 9а клас, специалност „Електронна търговия“, с ръководител Валентина Калчева, преподавател по английски език..

Основната цел на проекта е да се събуди интерес у учениците от 9а клас към богатствата на Казанлъшкия регион – население, култура, наследство и традиции, правейки паралел с богатствата на света от раздела My motherland and the world  от учебника Legacy B1.1. Използвайки английския език те ще представят Казанлъшкия регион в изброените направления под формата на сайт.

https://sites.google.com/view/my-motherland-kazanlak-and-its/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0