Cannot read thumbnail: "/home/pglptcom/public_html/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/Inovativno2/.9.png"!
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.4.45

 

Проектната разработка: „Електричеството в нашия град“ е включена в плана на дейностите  по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година и е предназначена  за ученици от IX б клас, специалност „Хотелиер“.

Основната цел на проекта е да се повиши интересът на учениците към видовете енергия, алтернативните източници на енергия, електричеството и нейното пестеливо използване. Да провокира и развие изследователска дейност, чрез проучване и събиране на информация, да се възпита енергиен гражданин, с екологично самосъзнание, живеещ в хармония с околната среда. Учениците ще се запознаят с историята на електричеството, видове енергия, производство и пестене на енергия в община Казанлък

 

https://www.ourboox.com/books/електричеството-в-нашия-град/