Основната цел на проекта е да се запознаят учениците от 11 б клас с чуждоезиковия  аспект в професията на екскурзовода. За целта се предвиждат различни дейности в тази насока, свързани с по-доброто усвояване на тематичния лексикален запас в английския език. Тези дейности ще бъдат съобразени с темата на проекта и обвързани с родния край - Казанлъшката розова долина.

Важна част от иновациите ще бъде споделянето на опит от професионалисти в екскурзоводското обслужване - вдъхновяващите им история и предизвикателствата пред тях. Проектният метод също е широко застъпен тук - учениците ще бъдат разделени на работни екипи, всеки от които ще изпълнява конкретна задача в определен срок.

Предвижда се провеждане на класна стая на открито, която ще "потопи" бъдещите екскурзоводи в естествена им среда на работа. Ще бъдат организирани специален куиз на английски език, лексикон на екскурзовода, както и специална "кръгла" маса, на която ще се обсъдят тенденции и проблеми в екскурзоводското обслужване. Финалът на "Екскурзоводи в действие" предвижда провеждането на информационна кампания "Екскурзоводът в 21 век - "пътеводител" в действие ", която ще бъде насочена към развитието на професията на екскурзовода в световен мащаб и добрата чуждоезикова подготовка, като основен фактор за професионализъм в професията

ЛЕКСИКОН НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА         

Lexicon of the traveler

 

                                          ВЪПРОСНИК

1. Вашето име..........................................................................

2. Опишете се с три думи......................................................

................................................................................................

3. Обичате ли да пътувате...................................................

4. Ако да....защо ? Какво Ви носи пътуването...................

..............................................................................................

.................................................................................................

5. Коя е любимата Ви дестинация ?

5.1. В България......................................................................

5.2. В чужбина.......................................................................

6. Вашата мечтана дестинация е.............................................

7. Кой е най-силният Ви спомен от пътешествие, на което сте били.............................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

8. С какъв транспорт обичате да пътувате?

....................................................................................................

9. С кого пътувате най-често.......................................................

......................................................................................................

 

10.БЛИЦ:  Море или планина.......................................

                 България или чужбина................................

                 Лято или зима..............................................

                 Пеша или с кола..........................................

                 Със или без Екскузовод...............................

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

.