Проектната  разработка „Финансите на моят град“ е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година. Предназначена е за ученици от 12а клас, специалност Бизнес администрация“ . Ръководител на проекта е Иванка Джонджорова, преподавател по ПП.

Целта на проекта е учениците да натрупат знания и умения за паричните отношения, възникващи по повод набирането на финансови средства за местния бюджет и тяхното използване под формата на държавни разходи. Изучаването на  финансите е свързано с усвояването на знания и умения за управлението на паричните потоци на фирмата при набавянето на финансови ресурси и тяхното влагане в различни активи.

Учениците ще представят иновативни предложения, свързани с изразходване на средства за разрешаване на проблемите в град Казанлък.