Проект № LLP-2013-COM-MP-044, по секторна програма „Коменски”

на тема „Единство в многообразието”;  дейност „Многостранни партньорства”; Програма „Учене през целия живот”

 

В периода от 17 май 2015 до 23 май 2015 год. ученици и учители от ПГЛПТ проведоха последната от планираните 6 мобилности по проект  № LLP-2013-COM-MP-044, на тема „Единство в многообразието”, по секторна програма „Коменски“,  програма „Учене през целия живот” във Франция.

Българската група в състав Рени Червенкова – директор на гимназията, Светлана Стоянова – ПДУПД, Румяна Станева – старши учител, координатор на проекта,  Анастасия Огнянова – ученичка от 11а клас и Димитър Чорбаджийски – ученик от 10б клас посетиха колежа Борис Вион в гр. Сент Приест, предградие на гр. Лион.

Партньорите от Франция стриктно спазваха предварително приетата работна програма – посрещане от директора на колежа г-н Дюмон, подреждане на изложба с традиционни облекла  и предмети, посещение на учебни занятия, организиране на спортни състезания, разучаване на европейския танц „Флорисика“, чиято хореография е изградена на основата на фолклорни елементи на 6-те участнички в проекта.

Организирана бе богата културна програма за запознаване с част от културно-историческото наследство на Франция, посещение на къщата музей на създателите на киното – братята Люмиер, музеят на коприната, базиликата „Нотр Дом де Фурвиер“, катедралата „Сен Жан“ в старата част на Лион, посещение на кметството на гр. Сент Приест, спектакъла „Детството на Мама“ и др.

Незабравим спомен ще остане  у всички нас концерта „Бал Мюзет“, подготвен и изнесен от преподавателите на училището и разбира се многото нови приятели.

 

 „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация”