През учебната 2012/2013 година по проект „ УСПЕХ” в ПГЛПТ успешно работят 4 клуба по ИИД и едно творческо студио с 41 ученици:
– клуб „Питагор” с ръководител Мими Ранева, 
- клуб „Красота и здраве” с ръководител Емилия Иванова, 
- клуб „Кулинарна мозайка” с ръководител Румяна Станева, 
- клуб „Изкуството да готвим и сервираме в Европа” с ръководител Мария Чочева,
- творческо студио „Филмово изкуство” с ръководител Пенка Василева.

Поради подчертания интерес към организираните ИИД към  тези клубове,  значителна част от учениците продължават дейността си от учебната 2011/2012 година.


          Клуб „Питагор” с ръководител Мими Ранева:

5_pitagor_2012_2013_2_.jpg4_pitagor_2012_2013_3_.jpgc_pitagor_2012_2013_1_.jpg1_pitagor_2012_2013.jpgb_pitagor_2012_2013_4_.jpg


         Клуб „Красота и здраве” с ръководител Емилия Иванова: 


          Клуб „Кулинарна мозайка” с ръководител Румяна Станева:

          Клуб „Изкуството да готвим и сервираме в Европа” с ръководител Мария Чочева:
a_klub_uspeh_064.jpg1_klub_uspeh_061.jpg5_klub_uspeh_060.jpg3_klub_uspeh_049.jpgb_klub_uspeh_046.jpgc_klub_uspeh_074.jpg4_klub_uspeh_047.jpgc_klub_uspeh_051.jpg


          Творческо студио „Филмово изкуство” с ръководител Пенка Василева:

7_filmovo_studio.jpg4_filmovo_studio_2_.jpgb_filmovo_studio_1_.jpga_filmovo_studio_3_.jpg