Нов проект по Еразъм +  в ПГЛПТ

„Повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в реална и мултикултурна бизнес среда“ –Това е името на най-новия проект, по който ще работи Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм през учебната 2016/2017 година.  Проектът е по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО“  и е на стойност  50 760 евро. Партньор на гимназията е организацията Training Vision Ltd., ситуирана във Великобритания, с оперативен офис в град Портсмут.

Основната цел на този проект е надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците чрез провеждане на производствена практика в реална мултикултурна бизнес среда.

Специфичните цели:

1.     Да се повиши мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора

2.     Да се запознаят учениците с добрите европейски практики в организацията и провеждането на професионалното образование с цел повишаване на качеството и конкурентноспособността на европейския пазар на труда

3.     Да се насърчи ученето през целия живот

4.     Да се усъвършенстват лингвистичните умения

В проекта ще участват 20 ученици, по 10 от специалностите „Екскурзоводско обслужване“ и „Икономика и мениджмънт“ и двама придружаващи учители, специалисти в Професионалната подготовка, които имат богат опит в ръководството на ученически и производствени практики в страната в реална работна среда.

Реализирането на проекта ще се осъществи в  периода:  01.06.2016 г. - 30.06.2017 г.

  

Този  проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за съдържащата се в нея информация.