Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък реализира в периода от 26.03 до 09.04.2017г.  във Великобритания, гр. Портсмут - проект на тема „Повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците в реална и мултикултурна бизнес среда“  по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в Професионалното обучение и образование“.

Резултатите от реализирания проект представи екипът по проекта от ПГЛПТ в конферентната зала на хотел „Палас“. Официално бяха връчени и Европас сертификатите на учениците, участвали в проекта.

Чрез специално изготвена презентация присъстващите ученици, учители, граждани, журналисти се запознаха с реализираните дейности по проекта и основно с реализирането на производствена практика от 20 ученици в английския град Портсмут. Основната цел на този проект бе надграждане и повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците, както и повишаване мотивацията, професионалното и личното израстване и самочувствието на младите хора. Сред гостите на проявата бяха бившия директор на училището г-жа Рени Червенкова, омбудсманът на община Казанлък г-жа Гинка Щерева, директори на училища и представители на туристическия бранш в Казанлък. Всички те изразиха своята подкрепа във визията за развитие на ръководството на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм да подготвя своите кадри, чрез трупане на професионален опит в мултикултурна среда, чрез участието в такива международни проекти.

Гимназията спечели поредния си проект по програма Еразъм+, който предстои да се реализира през 2018 г. В него ще бъдат включени ученици от 11 клас, които чрез двуседмична практика в град Малага, Испания ще повишат професионалните си умения и компетентности в реална мултикултурна среда.

Тази публикация отразява единствено позицията на ПГЛПТ. Националната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в нея информация.