Печат

Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък изпрати 15 свои възпитаници на двуседмична производствена практика в столицата на Австрия-Виена. Учениците са от 11 клас в специалностите „Организация на обслужването в хотелиерството” „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” и „Кетъринг“, като техни придруждаващи учители са Гергана Томова – преподавател по чужди езици и Ивелина Георгиева - преподавател по професионална подготовка. Учениците и техните преподаватели се отправиха към Австрия с мотивация за отлично представяне и откриване на нови предизвикателства. Възпитаниците на ПГЛПТ ще повишат професионалните си умения и компетентности като част от проект „Австрийският опит в българското училище – гаранция за успешно кариерно развитие“, Проектът е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз. по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение“. Партньор на ПГЛПТ е австрийската организация Austraining. Основната цел на този проект е постигане на по-високо качество на професионалната подготовка на учениците чрез практика в австрийски компании в сферата на хотелиерството и ресторантьорството и успешна бъдеща реализация на българския и европейски пазар на труда. Чрез обогатяване на позаннията на участниците за социалноикономическите и културни особености на страната домакин ще се развие тяхната толерантност към възприемане на непозната култура. Освен практиката, която ще проведат в сърцето на Австрия, учениците имат предвидени в програмата и културно-опознавателни визити в града-домакин Виена.

 

---.jpg66674406_519186048908648_5522589959900364800_n.jpg67156645_2761945307168363_4542210842195656704_n.jpg

Тази публикация е създадена с подкрепата на ЕС и отразява единствено позицията на ПГЛПТ. Националната агенция и Комисията не носят отговорност за съдържащата се в него информация.

 

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.