ПГЛПТ реализира поредният си успешен европроект

  Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък реализира в периода от 13.07 до 27.07.2019г.  във Виена- столицата на Австрия - проект 2018-1-BG01-KA116-047264 "„Австрийския опит в българското училище – гаранция за успешно кариерно развитие". Проектът е съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз.

Резултатите от реализирания пореден успешен проект на гимназията бяха представени на финална среща в иновативният кабинет по туризъм в ПГЛПТ. Чрез специално изготвени презентации присъстващите гости, ученици и учители се запознаха с дейностите и целите на проекта и основно с реализирането на производствената практика от 15 ученици във Виена. Основната цел на този проект бе постигане на по-високо качество на професионална подготовка на ученици чрез практика в австрийски компании в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. На срещата бе представена и специална книжка-брошура, която отразява в пълнота свършеното от екипа на гимназията по проекта. Сред гостите уважили проявата бяха г-жа Красимира Каменова от Център за европейски инициативи-Стара Загора – партньор на гимназията по проекта, директори на училища и представители на бизнеса и туристическия бранш в Казанлък. Всички те изразиха своята подкрепа във визията за развитие на ръководството на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм да подготвя своите кадри, чрез трупане на професионален опит в мултикултурна среда, чрез участието в подобни международни проекти. Официално бяха връчени и Европас сертификатите на учениците и учителите, участвали в проекта. След края на официалната среща гостите на събитието се насладиха и на специален кетъринг под надслов „С  вкус на Виена“, в който учениците, реализирали проекта, представиха традиционни за австрийската столица храни и напитки като: Виенско кафе, ябълков щрудел и световноизвестният Виенски шницел. От ръководството на училището изказаха своята благодарност към всички участници в проекта и подчертаха, че реализирането на международни проекти по програма Еразъм + ще продължи и през настоящата учебна година. ПГЛПТ спечели и вече активно работи по проект „Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности“, който ще се проведе с мобилности в град Барселона през 2020 година.

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PsR1ku3ffg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wXRpAeKGEZxumS_EB3_re_pDUaH2EQMHqWHVzMHxD6TOzClNP3w3MV0A

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в него. 

IMG_7284.JPGIMG_7192.JPGIMG_7292.JPGIMG_7235.JPGIMG_7260.JPGIMG_7115.JPGIMG_7215.JPG

Прикачени файлове:
Достъп по връзката (https://www.youtube.com/watch?v=5PsR1ku3ffg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3wXRpAeKGEZxumS_EB3_re_pDUaH2EQMHqWHVzMHxD6TOzClNP3w3MV0A)watch[ ]