В началото на април в австрийската столица Виена двама преподаватели от ПГпо лека промишленост и туризъм проведоха учителска мобилност по проект No. 2018-1-BG01-KA116-047264 “ Австрийският опит в българското училище – гаранция за успешно кариерно развитие”, дейност KD 1  по програма Еразъм +. Корнелия Владева- преподавател по икономика и Димитър Спасов – преподавател по английски език, успешно реализираха Мобилността и споделиха придобития опит и впечатления пред колегите си от ПГЛПТ. Основен интерес за преподавателите от гимназията предизвика запознаването им с австрийската образователна система и това, как може да се приложи австрийският опит в нашето образование. Двамата учители посетиха редица ресторанти и хотели, но най-ценно за тях е било посещението на най-старото училище по туризъм в света – MODUL. Основен аспект във визитата там са били начина на провеждане на стажове и практики на ученици от училището и степените, в които те се обучават. Участниците в Мобилността споделиха и своите емоции, породени от културните им визити в австрийската столица.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в него. 

56416850_389851721742975_1557676014241316864_n.jpg57123441_2125811710828967_5726013814495772672_n.jpg56451963_2347465385533431_2890919925474394112_n.jpg56614109_1020187631704156_2470737919082496000_n.jpg56408563_958990894491834_5866471404127387648_n.jpg56629295_376007306458167_6004263756098437120_n.jpg56691300_2084754931619803_9111145945864601600_n.jpg