Девет учители от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък стартираха мобилност в град Барселона по проект "Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности". Проектът е съфинансиран по програма "Еразъм +" на Европейския съюз. Партньор на гимназията е Fundacio Catalunya Voluntaria със седалище в Барселона. Целите на проекта са: проучване и заимстване на испанския опит за интегриране на ученици със СОП и изградената подкрепяща среда - архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратури, дидактически материали и помагала; повишаване на професионалната култура на ръководство и учители от гимназията за работа с ученици със СОП, както и създаване на подходяща подкрепяща среда в гимназията според индивидуалните потребности на ученика. Мобилността е с продължителност една седмица - от 1 до 8 септември! Предвижда се да бъдат посетени образователни институции и центрове за работа, в които се работи с ученици и хора със специални образователни потребности.

118777219_2660755537498815_2994796669915776081_n.jpg118795475_2660755490832153_6826896711934392579_n.jpg118771061_2660755400832162_5569975305485163849_n.jpg118858181_2660755447498824_1163021871772352787_n.jpg