Печат

Пореден успешен европроект реализираха от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в гр.Казанлък. Девет учители, водени от директора на училището Антони Илиев осъществиха Мобилност в град Барселона, Испания по проект: Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности” - съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз. Основната им цел в столицата на Каталуня бе да проучат и взаимстват испанският опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности и изградената за тях подкрепяща среда - архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, специални учебно-технически средства и апаратура.

От гимназията споделиха още, че опитът придобит в Барселона ще бъде безценен в работата на педагогическите специалисти с деца със специални образователни потребности. Участниците в Мобилността ще реализират серия от инициативи в ПГЛПТ, с които да популяризират наученото в Испания.

От гимназията се похвалиха и с нов спечелен проект по програма Еразъм +, свързан с Мобилности на учители и ученици и Провеждане на Произведствена практика в столицата на Португалия - град Лисабон.


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.