Кулинарен уоркшоп в Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм постави началото на поредица от инициативи по проект „ Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности” – съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз . Девет учители, водени от директора на училището Антони Илиев, осъществиха Мобилност в град Барселона, Испания, по проекта. Основната им цел в столицата на Каталуня бе да проучат и взаимстват испанския опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности и изградената за тях подкрепяща среда – архитектурни и социално-битови условия, индивидуални образователни програми, специални учебно-технически средства и апаратура.

Предстоят множество прояви в ПГЛПТ, с които да се популяризира наученото в Испания по проекта.

Първата такава се състоя в специализираната кухня на гимназията – кулинарен уоркшоп под надслов „Типични ястия от Барселона“. В него взеха участие ученици от 9 и 10 клас в професия „Ресторантьор“. Те приготвиха традиционните Гаспачо, Тортиля и тапаси и научиха нови кулинарни техники типични за Иберийския полуостров.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в него.

IMG_20200928_153637.jpgIMG_9306.JPGIMG_9341.JPGIMG_9339.JPGIMG_9343.JPGIMG_9330.JPGIMG_9314.JPGIMG_9309.JPGIMG_20200928_151245.jpg