В началото на месец април група от шестима преподаватели от ПГЛПТ посетиха столицата на Португалия-Лисабон в рамките на проект по Еразъм + на тема "Европейски практики – иновативни в обучението и успешни в кариерата" по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и учители в сферата на Професионалното обучение и образование“.
Основната цел на проекта е постигане на по-високо качество на професионалното образование и обучение, чрез усвояване и прилагане на иновативни методи и практики в образователния процес. Програмата на Мобилността бе изключително разнообразна и учителите успяха да се запознаят с много нови и различни аспекти на туристическата индустрия в Португалия.
Екипът бе запознат и с особеностите на португалската образователна система, като особен акцент бе поставен върху работата с иновациите в обучението.
Мобилността включваше посещения в различни видове места за настаняване - както бизнес хотели, така и малки семейни хотели – като акцентът бе справянето на туристическата индустрия с пандемията и предизвикателства след това. Екипът посети още Музея на лозата и виното в Лисабон, рибна борса, музей на рибата треска (традиционна за Португалия), компания за производство на вино – в която бе посетена специална дегустационна зала.
Една от емоционалните визити на преподавателите бе в последната голяма фабрика Sant’Anna. за ръчно изработени плочки - азулежу и художествен фаянс в Европа. Всички изделия, се произвеждат с най-старите традиционни португалски техники от създаването на фабриката.
Мобилността включваше и богата културна програма – голяма част от топ забележителностите на Лисабон бяха видяни от екипа – Замъкът “Свети Георги“, Кулата „Белем“, Площадът на търговията, Музеят на каретите и др.
Седмицата, прекарана в Лисабон беше изпълнена с много емоции и преживявания за всички участници. Те усетиха португалския бит и култура, опитаха от местните специалитети и вина, а посещението на бизнес компании в сферата на икономиката и туризма показа как съхраняването на историческото наследство може да развие печелифш бизнес.
Следващият проект на гимназията по програма Еразъм + е свързан с Мобилност на 15 ученици от 10 и 11 клас в Унгария в края на месец юни.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.