Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък отчете проект "Европейски практики – иновативни в обучението и успешни в кариерата" по дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, „Мобилност на обучаеми и учители в сферата на Професионалното обучение и образование“. Домакин на събитието бе хотел „Константина Палас“. Основната цел на този проект бе постигане на по-високо качество на професионалното образование и обучение чрез усвояване и прилагане на иновативни методи и практики в образователния процес. Екипът на гимназията, реализирал проекта, представи специална книжка, с подробности за двете Мобилности по проекта. В нарочна презентация всички посетили събитието се запознаха със снимков материал, показващ моменти от практиката и престоя на ученици и учители в Португалската столица.
Сред гостите уважили проявата бяха г-жа Красимира Каменова от Център за европейски инициативи-Стара Загора – партньор на гимназията по проекта, представители на училища, бизнеса и туристическия бранш в Казанлък. Всички те изразиха своята подкрепа във визията за развитие на ръководството на Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм да подготвя своите кадри, чрез трупане на професионален опит в мултикултурна среда, чрез участието в подобни международни проекти. Официално бяха връчени и Европас сертификатите на учениците и учителите, участвали в проекта. След края на официалната среща гостите на събитието се насладиха и на специален кетъринг. От ръководството на училището изказаха своята благодарност към всички участници в проекта и подчертаха, че реализирането на международни проекти по програма Еразъм + ще продължи да бъде сред приоритетите в развитието на гимназията.
След по-малко от седмица група от 15 ученици и двама преподаватели заминават за унгарския град Сегед, където ще проведат двуседмична Производствена практика.
През следващата година отново на дневен ред идва Португалия и най-новият спечелен от гимназията проект по Еразъм +.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.