Изключително интересен и полезен семинар на тема "Тенденции в здравословното хранене в съвременната кухня" се проведе в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. Лектор на събитието бе Невена Кехайова - преподавател по биология и химия в ПГЛПТ, а участниците- учители от гимназията. Семинарът е част от дейностите по проект „Съвременни тенденции и технологии в производството на диетични храни и болнично хранене“ по програма Еразъм+, който предстои да бъде финализиран в края на месец септември.

В презентацията си по темата Невена Кехайова, която бе и придружаващ учител в проведената мобилност в гр.Сегед, Унгария, запозна със световните и европейски тенденции в здравословното хранене, като акцентът бе върху унгарската кухня. В последвалата дискусия г-жа Кехайова и г-жа Гайтанджиева споделиха впечатления от реализираната мобилност, пребиваването си в гр. Сегед и познанията си за специфичното в унгарската диетична и здравословна кухня. Преподавателите, участващи в семинара, дискутираха с интерес по темата "Защо е важно да се храним здравословно" и коментираха някои от най-популярните режими на хранене.

На финала лекторът сподели: „Наученото по време на реализираната мобилност е изключително полезно за децата - не просто като теория и практика, но и като начин на мислене за здравословната храна, която е съществена част от здравословния живот."

Дейностите по проекта продължават следващата седмица с представителен практически урок, по време на който учениците, участвали в проекта, под ръководството на г-жа Петя Гайтанджиева ще демонстрират наученото за унгарската здравословна кухня.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

20220923-IZNBFQNWUMG-1663919393.jpg20220923-WMPSZNAKUHM-1663919394.jpg20220923-AMNSBIUKFQW-1663919392.jpg20220923-FQSKCAODRTV-1663919395.jpg20220923-SGGKYGICGMW-1663919394.jpg20220923-FYMHIRJXGZY-1663919393.jpg20220923-LGYEFNXYYUO-1663919395.jpg20220923-JFLJRGAYYOJ-1663919394.jpg