Петък, 16 Май 2014

Проект по програма „Коменски“

Проект за училищно партньорство по секторна програма „Коменски“ на тема „Единство в многообразието“ №LLP-2013-COM-MP-044 12 май - 16 май 2014 - Мобилност в България

Петък, 16 Май 2014