Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по ЛПТ, гр. Казанлък за финансовата 2023г.

 

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ по ЛПТ, гр. Казанлък за финансовата 2022 г.